A tudásalapú új digitális lehetőségek feladatmegoldási képességeink sikerforrásai

New knowledge-based digital opportunities are a source of success for our task-solving skills

Authors

  • ERDÉLYI Marcell
  • FERENCZ József

Keywords:

Tudásalapú társadalom, mesterséges intelligencia, adatgyűjtés, adatfeldolgozás, termékelőállítás

Abstract

In our presentation, we base on the two fundamental factors that determine our professional activity on the purposeful knowledge of the tasks expected by society and the possibilities that ensure their solution. An essential requirement for this is the acquisition of scientific, IT, technical and technological knowledge, which results in the necessary and appropriate professional knowledge and competence.

Today's knowledge-based society is also characterized by the spread of various AI elements of artificial intelligence built into many logical and physical products implemented by digital technology. In such circumstances, we had the opportunity to develop our new knowledge-based digital solutions in the field - data collection, data processing and product production. We present the work phases controlled and automatically performed by the AI components built into our logical and physical devices.

Kivonat

Előadásunkban a szakmai tevékenységünket meghatározó két alapvető tényező a társadalom által elvárt feladatok és azok megoldását biztosító lehetőségek célirányos ismeretére alapozzuk. Ennek elengedhetetlen követelménye a tudományos, informatikai, technikai, technológiai ismeretek elsajátítása, ami a szükséges és megfelelő szakmai tudást és kompetenciát eredményezi.

Napjaink tudásalapú társadalmát a digitális technológia által megvalósított számos logikai és fizikai termékbe beépített mesterséges intelligencia MI különböző elemeinek térhódítása is jellemzi. Ilyen körülmények közt lehetőségünk adódott a tudásalapú új digitális megoldásaink kidolgozására az adatgyűjtés, adatfeldolgozás és termék előállítás terén. Bemutatjuk a logikai és fizikai eszközeinkbe beépített MI összetevői által irányított és automatikusan elvégzett munkafázisokat.

References

Dr. Erdélyi M., Dr. Ferencz J., Adatgyűjtési megoldásaink folyamatos fejlesztése a tudományos-technológiai és informatikai újdonságok felhasználásával, XXI-XXII. FÖLDMÉRŐ TALÁLKOZÓ, 2021

*** https://hu.wikipedia.org/wiki/Mesters%C3%A9ges_intelligencia, 2022

*** https://www.heliguy.com/products/dji-phantom-4-rtk, 2022

*** https://www.photomodeler.com/products/premium, 2022

*** https://manualzilla.com/doc/5816245/s4-user-manual---stonex-positioning, 2022

Downloads

Published

2022-09-13

Issue

Section

Articles