Új réz-komplexek α-dioximokkal és Schiff-bázisokkal, valamint fizikai-kémiai és biológiai vizsgálatuk

Novel Copper Complexes with α-Dioximes and Schiff-Bases, their Physico-Chemical and Biological Study

Authors

 • VÁRHELYI Csaba ifj.
 • KORECZ László
 • MAY Nóra
 • SZALAY Roland
 • POKOL György
 • MADARÁSZ János
 • MEREU Raluca-Anca
 • HUSZTHY Péter
 • SIMON-VÁRHELYI Melinda
 • TŐTŐS Róbert
 • PAPP Judit
 • MIHÁLY Judith

Keywords:

CuII-complexes, α-dioximes, spectroscopy, thermoanalytics, antibacterial activity, /, CuII-komplexek, α-dioximok, spektroszkópia, termoanalitika, baktericid-hatás

Abstract

Copper complexes are widely studied for their potential antibacterial, antimalarial, and antifungal efficacy. Many of them are Alzheimer's and Parkinson's disease drugs, and furthermore, target-specific next-generation anti-cancer and anti-inflammatory compounds. In our research project we prepared the following types of copper(II) complexes with α-dioximes, amines and Schiff bases: [Cu(Me-Bu-DioxH)2L2] (L = 1-naphthylamine, lepidine, N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine, 4-(4-nitrobenzyl)-pyridine, 2-amino-pyridine), [Cu(4-methyl-2-pentanone)2A(B2)] (A = hydrazone, phenyl-hydrazone, ethylenediamine, 1,2-propylenediamine, o-phenylenediamine; B = 2-amino-pyridine). Our complexes were characterized by various physico-chemical methods: FTIR-, ESR- and UV-VIS-spectroscopies, as well as thermoanalytics (TG, DTA, DTG), mass spectrometry and powder X-ray diffraction (XRD). We also studied the antibacterial effect of complexes on different strains of bacteria.

Összefoglaló

A réz-komplexeket széles körben tanulmányozzák potenciális antibakteriális, maláriaellenes és gombaellenes hatásuk szempontjából. Számos képviselőjük az Alzheimer- és Parkinson-kór, valamint cél-specifikus újgenerációs rákellenes és gyulladáscsökkentő gyógyszerek. Kutatásunk során a következő típusú réz(II)-komplexeket állítottuk elő α-dioximokkal, aminokkal és Schiff-bázisokkal: [Cu(Me-Bu-DioxH)2L2] (L = 1-naftilamin, lepidin, N,N-dietil-1,4-feniléndiamin, 4-(4-nitrobenzil)-piridin, 2-aminopiridin), [Cu(4-metil-2-pentanon)2A(B2)] (A = hidrazon, fenil-hidrazon, etiléndiamin, 1,2-propiléndiamin, o-feniléndiamin; B = 2-aminopiridin). Az előállított komplexeinket különböző fizikai-kémiai módszerekkel jellemeztük, nevezetesen: FTIR-, ESR-, UV-VIS-spektroszkópia, valamint termoanalitika (TG, DTA, DTG), tömegspektrometria és por-röntgen diffrakció (XRD). Tanulmányoztuk komplexeink különböző baktériumtörzsekre gyakorolt antibakteriális hatását is.

Downloads

Published

2023-10-23

Issue

Section

I. Szekció-előadások: Analitikai kémia / Biokémia / Élelmiszer kémia / Gyógyszerkémia / Környezeti kémia / Műanyag és gumiipari kémia / Szerves kémia / Szervetlen kémia / I. Section Presentations: Analitycal Chemistry / Biochemistry / Food Chemistry / Pharmaceutical Chemistry / Environmental Chemistry / Plastic and Rubber Chemistry / Organic Chemistry / Inorganic Chemistry