Bányászat és kapcsolódó iparágak hulladékainak szerepe a körforgásos gazdaságban – Urban Mining

Role of the wastes of mining and allied industries in the circular economy – Urban mining

Authors

  • MUCSI Gábor

Keywords:

bányászati hulladék, erőműi pernye, építési hulladék, építőipar, körforgásos gazdaság.

Abstract

Research of the wastes of mining and allied industries at the University of Miskolc Faculty of Earth Science and Engineering has been carrying out in the Center of Excellence of Sustainable Natural Resource Management in the last decades very intensively. In the present paper the most important industrial wastes are summarized, namely coal mining gangue, fly ash, metallurgical slags, red mud and construction and demolition waste. Moreover, some utilization possibilities are shown briefly from circular economy point of view, i.e. eco-friendly binder, aggregate, cement supplementary material.

References

C., Heidrich, J. J., Feuerborn, A., Weir, 2013. Coal combustion products: a global perspective. In: World of Coal Ash Conference. 2013. April 22e 25. In Lexington KY. pp. 25-35.

CIRCULAR ECONOMY: Closing the loop. European Commission, 2018.

Mucsi, Gábor ; Csőke, Barnabás ; Balatoni, István ; Juhász, Illés: Szénbányászati meddő hasznosítási lehetőségei. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-BÁNYÁSZAT 145 : 2 pp. 17-22. , 6 p. (2012)

Dinghai Deng, Wenlong Cen: Environmental effect of coal gangue stack area, China Min. Mag. 8. (6) (1999) pp. 87-91.

Mucsi, Gábor (szerk.) Erőműi pernye komplex hasznosítása. Miskolc, Magyarország: Milagrossa Kft. (2014), p. 218

A Bizottság Közleménye Az Európai Parlamentnek, A Tanácsnak, Az Európai Gazdasági És Szo-ciális Bizottságnak És A Régiók Bizottságának Úton a körkörös gazdaság felé: „zéró hulladék” pro-gram Európa számára /* COM/2014/0398 final/2 */

Márkus R.: Acélgyártási salakok környezetbarát hasznosítási lehetőségeinek elméleti alapjai, és megvalósíthatósága egyes részeinek kidolgozása. Doktori Disszertáció, Miskolci Egyetem, 2009.

Ézsiás L., Hevesiné Kővári É., Tóth A. (2012): Kohászati salakok: a természetes kőzetek alternatívái az aszfaltgyártás területén. ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK, 5. évfoly-am 2. szám (165) pp. 93-97.

Lengyel A., Lakatos J. – Vörösiszap hasznosításának lehetőségei, Anyagmérnöki Tudományok, Mis-kolc, 36/1. kötet., (2011) pp. 35-48.

Davidovits J. 2011. Geopolymer chemistry and application. Published by: Institut Geopolimére 16 rue Galilée F-02100 Saint-Quentin France, ISBN: 9782951482050, pp. 283, 286.

Csőke Barnabás, Olessák Dénes: Építési-bontási hulladékok kezelése. Környezetvédelmi Miniszté-rium, Szakmai füzetsorozata 6, Budapest, 2003.

Csőke Barnabás: Építési hulladékok előkészítése építési, útépítési célra. Építőanyag 57. évf. 2005. 2. szám

Csőke, Barnabás: Építési hulladékok előkészítése és hasznosítása. Budapest, Magyarország : OMIKK (1999) , 80 p. ISBN: 9635934149

Duxson, P., Fernández-Jiménez, A., Provis, J.L. et al. Geopolymer technology: the current state of the art. J Mater Sci 42, 2917–2933 (2007). https://doi.org/10.1007/s10853-006-0637-z

Komintsas K., Zaharaki D. 2007. Geopolymerisation: A review and prospects for the mineral indus-try. Mineral Engineering 20 pp. 1261-1277.

Barbosa V. F. F., MacKenzie K. J. D., Thaumaturgo C. 1999. Synthesis and characterization of sodi-um polysialate inorganic polymer based on alumina and silica. In Geopolymer ’99 Second Interna-tional Conference, Saint-Quentin, France, 1999. pp. 65-78.

Mucsi G., Lakatos J., Z. Molnár J., Szabó R. 2014. Development of geopolymer using industrial waste materials. The 9th International Conference “ENVIRONMENTAL ENGINEERING”

Kumar S., Kumar R. 2011. Mechanical activation of fly ash: Effect on reaction, structure and proper-ties of resulting geopolymer. Ceramics International 37 pp. 533-541.

Palomo A., Grutzeck M. W., Blanco., M. T. 1999. Alkali activated fly ashes A cement for the future. Cem. Concr. Res. 29 pp. 1323-1329.

Mucsi G., Rácz Á., Molnár Z., Szabó R., Gombkötő I., Debreczeni Á. 2014. Synergetic use of lignite fly ash and metallurgical converter slag in geopolymer concrete. Mining Science, 21, pp. 43−55.

G Mucsi, R Szabo, Á Racz, Z Molnar, F Kristály, S Kumar: Influence of red mud on the properties of geopolymer derived from mechanically activated lignite fly ash. Bauxite Residue Valorisation and Best Practices Conference. Leuven, Belgium, 2015, pp. 211-218.

G Mucsi, R Szabó, M Ambrus, B Kovács: The development of fly ash–red mud based geopolymer. Analecta Technica Szegedinensia, 2018. 12 (1), pp. 30-38.

G Mucsi, R Szabó, S Nagy, K Bohács, I Gombkötő, Á Debreczeni: Development of polystyrene-geopolymer composite for thermal insulating material and its properties with special regards to flame resistance. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 251 (1), 012079

Downloads

Published

2021-04-29 — Updated on 2021-05-06