Ásványi és más építési eredetű hulladék anyagokból készített hőszigetelő kompozitok műszaki jellemzésének néhány kérdése

Some questions of qualifying heat insulating composites made of construction and mineral wastes

Authors

  • MOLNÁR József
  • DEBRECZENI Ákos

Keywords:

építőanyag, kompozit, hulladék, geopolimer, anyagvizsgálat

Abstract

Partial utilization of wastes produced by modern human society can reduce amount of disposed waste, furthermore saleable products can be produced. Heat insulating tiles can be made of certain construction wastes as aggregate and solidified fly ash from coal fired power plants as binding agent. Certain wastes such as saw dust, wooden chips, expanded polystyrene granules, polyurethane, etc. can be used as aggregates of the composites. Composite construction materials made of wastes must be qualified as any other materials not containing waste components. If heat insulating blocks are examined, mostly their thermal, fire safety and mechanical properties must be examined. Especially for polymer waste base material as they generate poisoning and sometimes carcinogenic gases while burning.

Basic aspects of this qualification are revised in this paper. This is mostly based on the construction materials and rock mechanics topics which are parts of educating mining engineering students at Institution of Mining and Geotechnical Engineering, University of Miskolc. Furthermore laboratories of other institutions of Faculty of Earth Science and Engineering mostly of Institution of Raw Materials Preparation and Environmental Processing.

References

BALÁZS GYÖRGY (1994): Építőanyagok és kémia. Műegyetemi Kiadó, 1994. Jegyzet azonosító: 94493.

BALÁZS GYÖRGY (szerk., 1983): Építőanyag praktikum. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

DAVIDOVITZ, J. (2019): Creating the Geopolymer Standards. 2019 Geopolymer Camp. Geopolymer Institute Library. URL: https://geopolymer.org/fichiers/gpcamp-2019/Davidovits%20-%20Creating%20the%20Geopolymer%20Standards.pdf. Letöltve. 2020. január 5.

DEBRECZENI ÁKOS, MUCSI GÁBOR, SZABÓ ROLAND (2019): Bányászati hulladékok felhasználásával készült építőanyagok szilárdsági tulajdonságainak mérése. In Proc. XXI. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia. Nagybánya, 2019. május 9-12., p46-50.

KHATER, H. M. M. (2018): Preparation and characterization of lightweight geopolymer composites using different aluminium precursors. Építőanyag – Journal of Silicate Based and Composite Materials, 2018/6 Vol. 70, No. 6., p 186-194. URL: http://epitoanyag.org.hu/static/upload/10.14382_epitoanyag-jsbcm.2018.33.pdf. Letöltve. 2020. január 5.

MAROSI GYULA (szerk., 1993): Építőipari minőségi követelmények. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1993.

MOLNÁR JÓZSEF (2008): Építőanyagok. Anyagjellemzők. Oktatási segédlet, kézirat. Miskolci Egyetem, Bányászati és Geotechnikai Intézet. Miskolc. 2008.

MOLNÁR JÓZSEF (2009): Építőanyagok. Építési kompozitok. Cementek. Betonok. Szilikűtkerámiák. Oktatási segédletek, kézirat. Miskolci Egyetem, Bányászati és Geotechnikai Intézet. Miskolc, 2009.

PALOTÁS László (1979): Mérnöki szerkezetek anyagtana 1. Általános anyagismeret. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979.

PALOTÁS László (1979): Mérnöki szerkezetek anyagtana 2. Fa-kő-fém-kötőanyagok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979.

PALOTÁS László (1980): Mérnöki szerkezetek anyagtana 3. Beton-habarcs-kerámia-műanyag. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980.

SAMANTASINGHAR, S. & SINGH, S.P. (2019): Fresh and Hardened Properties of Fly Ash–Slag Blended Geopolymer Paste and Mortar. International Journal of Concrete Structures and Materials. Int J Concr Struct Mater 13: 47. https://doi.org/10.1186/s40069-019-0360-1. Letöltve. 2020. január 5.

OMOSVÁRI ZSOLT DR. (1990): Geomechanika I., Tankönyvkiadó, Budapest.

SOMOSVÁRI ZSOLT DR. (1989): Geomechanika II., Tankönyvkiadó, Budapest.

Downloads

Published

2021-05-06