Még egyszer a magyarkiskapusi érclelőhelyről és bányászatának régiségéről

The current knowdlege regarding the ore site from căpuşu mic (magyarkiskapus) and the history of its mining

Authors

  • WANEK Ferenc

Abstract

Magyarkiskapus múltbeli nemesfém-ércbányászatáról néhány korábbi cikkben és konferenciakivonatban már röviden szóltam, alaposabban egy szegedi konferenciakötetben írtam [3], melynek kiegészített változata egy tudománytörténeti tanulmánykötetemben [4] fog megjelenni az idei évben. A kötet lezárásának pillanatában azonban két új irodalmi forrás került birtokomba [1, 2], melyek a kötetbe már csak jelzésszerűen kerülhettek be:

A két forrás új megvilágításba helyezi úgy az érctelepre vonatkozó ismereteinket, mind annak bányászata régiségére vonatkozó bizonyítékainkat. Ami korábban inkább feltételezésként fogalmazódott meg az érctelep középkori bányászatára vonatkozóan, az már-már tényszerű igazolást nyert az új adatok fényében.

Dolgozatom ezeknek az új adatoknak a fényében igyekszik Magyarkiskapus földtani képe és bányászati múltja részletes kibontását megrajzolni.

References

BOGDÁNDI Zsolt [közzéteszi] 2018: A kolozsmonostori konvent fejedelemség kori jegyzőkönyvei, I. 1326–1590, Erdélyi Történelmi adatok, X. 459 o. Kolozsvár.

ION, Lucian 2015: Zăcăminte strategice. Operaţiuni secrete în Carpaţi, 2. Editura Napoca Star, 504 o. Cluj-Napoca.

WANEK Ferenc 2017: Helynévi és földtani érvek tisztázatlan középkori bányászat¬történeti adatok pontosításához Kalotaszegen, in: SZÓNOKYné Ancsin Gabriella [szerk.]: Magyarok a Kárpát-medencében 2. Tudományos Nemzetközi Konferencia, Közép-európai monográfiák, 16. Egyesület Közép-Európa Kutatására, 105–121, Szeged.

WANEK Ferenc 2021 [megjelenés alatt]: Fordulópontok és meghatározó személyiségek Erdély altalaj¬kincseinek megismerés-történetében 1920 előtt, Sapientia Könyvkiadó, 250 o. Kolozsvár

Downloads

Published

2021-05-06