A gyógyszernek használt „tokaji föld” ásványtani meghatározása

Mineralogy of the historical medicine called „Tokaj earth”

Authors

  • VICZIÁN István
  • NÉMETH Tibor

Keywords:

bolus, kaolonit, fireclay, röntgendiffrakció, termikus elemzés, Tokaj

Abstract

A historical medicine, a clay variety called “terra medicinalis Tokayensis” was analysed by mineralogical methods. The material corresponds to the traditional definition of bolus. Two samples of bolus were taken from mineral collections. They occur as vein filling in pyroxene dacite on Nagy Hill, Tokaj. By XRD and thermal analysis disordered, fireclay type kaolinite and less goethite were identified, considered to be product of weathering of volcanic rocks, partly modified previously by low-temperature hydrothermal action.

References

BOGNÁR László 1995: Ásványnévtár. ELTE Eötvös Kiadó, 345 p. Budapest.

BORN Ignác 2014: Úti levelek ... ásványtani utazásról. Ignatz Edler von BORN: Briefe über Mineralogische Gegenstände ... Fordította: Fuchs Péter. Milagrossa, 308 p. Miskolc.

[DERCSÉNYI János] DERCSENY von Derczen, Johann 1796: Über Tokay’s Weinbau, dessen Fexung [=Fechsung] und Gährung. Mit geognostischen Beilagen. A. Blumauer, 111 p. Wien.

[DERCSÉNYI János] Derczeni DERCZENI János 1989: A’ tokaji bornak termesztéséről szűréséről és forrásáról. A’ föld’ természeti Tulajdonságait kimagyarázó Tóldalékkal. Kassann, Füskúti Landerer Ferentz betűivel. magyarúl Ö. F. G. P. P. [Őri FÜLEP Gábor] által, [év nélkül]. Hasonmás kiadás. Kiadja a Kazinczy Ferenc Társaság és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. Szerkesztette és sajtó alá rendezte P. BALSAI Jolán. 106 p. Miskolc.

FISCHER, Daniel 1732: De terra medicinali Tokayensi tractatus medico-physicus. Apud Michaelem Hubertum, 144 p. Wratislaviae.

FÖLDVÁRI, Mária, KOVÁCS-PÁLFFY, Péter 1993: A critical study on crystallinity measurements of kaolinites. Romanian J. Min. 76, 1, 109-119.

FÖLDVÁRI, Mária 1997: Kaolinite-genetic and thermoanalytical parameters. J. Thermal Anal. 48, 107–119.

FÖLDVÁRI Mária 2000: Korrigált bomlási hőmérsékletek alkalmazása agyagásványok vizsgálatára. Építőanyag 52, 3, 62–69.

FÖLDVÁRI, Mária 2011: Handbook of thermogravimetric system of minerals and its use in geological practice. Occasional Papers of the Geological Institute of Hungary, 213. 180 p. Budapest.

FRITS József 1959: A szegilongi kaolinelőfordulás. MÁFI Évi Jel. 1955-56-ról 41–45.

KÁZMÉR Miklós 1995: Angol-magyar geológiai szótár. Eötvös Kiadó, 420 p. Budapest.

KOCH S., SZTRÓKAY K. I. 1967: Ásványtan. – 2. átdolg. kiad., I-II. kötet. Tankönyvkiadó, 936 p. Budapest.

LAGRANGE, B. 1796: Vollständige Apothekerwissenschaft. 2. Theil. Materia medica. F. G. Baumgärtner, 436 p. Leipzig.

MACGREGOR, A. 2013: Medicinal terra sigillata: a historical, geographical and typological review. – In DUFFIN, C. J., MOODY, R. T. J., GARDNER-THORPE, C. (ed.): A History of Geology and Medicine. Geol. Soc. Spec. Publ. No. 375, 113–136, London.

MÁTYÁS Ernő 1979: A tokaji-hegységi ásványbányászat bányaföldtana. Földt. Közl. 109, 488–506.

NEMECZ Ernő 1973: Agyagásványok. Akadémiai Kiadó, 507 p. Budapest.

NÉMETH Zoltán 2017a: A Sárospataki Református Kollégium gimnáziumának ásvány-, kőzet- és ősmaradvány-gyűjteménye. Honismeret 45, 3, 11–18.

NÉMETH Zoltán 2017b: Szabó József gyűjteménye a Sárospataki Református Kollégiumban. TDK dolgozat, ELTE TTK Környezettudományi Centrum, 29 p. Budapest.

PAPP Gábor 2017: Kitaibel Pál ásványtani munkásságának áttekintése és ásvány-gyűjteményének katalógusa. Annales Musei Historico-Naturalis Hungarici 109, 27–94.

RÓZSA Péter 1980: A Tokaji-Nagyhegy kőzetföldtani vizsgálata. Szakdolgozat. Kossuth Lajos Tudomány-egyetem, Ásvány- és Földtani Tanszék. Debrecen.

RÓZSA Péter, KOZÁK Miklós 1982: A Tokaji-Nagyhegyi dacittípusok kőzettani viszonyai. Acta Geographica Debrecina 20, (1981), 191–215.

SZABÓ József terepi jegyzőkönyvei 1863-64. és 1865-66: MBFSZ Tudománytörténeti Gyűjtemény, Budapest.

SZABÓ József 1866: Tokaj-Hegyalja és környékének földtani viszonyai. Math. Term.tud. Közl. 4, 226–303. (Függelék: a Ból. 297–303.)

SZABÓ József 1893: Ásványtan. 4., újból írt kiadás. Franklin-Társulat, 665 p. Budapest.

SZAKÁLL Sándor 2005: Ásványrendszertan. Miskolci Egyetemi Kiadó. 336 p.

VICZIÁN István 2017: Mi volt az a „tokaji orvosi föld”? Honismeret 45, 3, 31–38.

– 1665: Of an Hungarian Bolus, of the same Effect with the Bolus Armenus. Philosophical Transactions 1665-1666, 1, 11.

Downloads

Published

2021-05-06