A kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium földtani gyűjteményének „újjászületése”

The re-established geological collection of the János Zsigmond Unitarian College from Cluj

Authors

  • KIS Boglárka Mercedesz
  • GAZDA Flóra
  • CSUTAK Róbert
  • LÁSZLÓ Ákos
  • COCÂRA Anett
  • KÖVECSI Szabolcs Attila
  • BODOR Botond
  • SILYE Lóránd

Keywords:

geological collection, students, János Zsigmond Unitarian College, /, János Zsigmond Unitárius Kollégium, geológiai gyűjtemény, diákok

Abstract

We present the re-established geological collection of the János Zsigmond Unitarian College from Cluj. The re-establishment and the inventory works have started in 2023 and they are still in progress. During the inventory several peculiar minerals and fossils were revealed that were given by former students of the school since the late 19th Century. The collection suffered substantial loss during the political changes of history, still it is one of the richest high-school geological collection of Transylvania.

References

BOROS S, 1900: A Kolozsvári Unitárius Collegium papnevelő intézet, államilag segélyezett főgymnasium és elemi iskola értesítője az 1899-1900 tanévről, XXI. Évfolyam, Nyomtatott Gámán J. örökösénél, 160, Kolozsvárt

GÁL K., CSIFÓ S., 1913: A Kolozsvári Unitárius Kollégium papnevelő intézet, áll.seg. főgimnázium, elemi iskola értesítője az 1912-1913-ik iskolai évről, XXXIV. évfolyam, Nyomtatott Gámán János örököse könyvnyomdájában, 220, Kolozsvár.

GÁLFFY, Zs. 1944: A Kolozsvári Unitárius Kollégium Gimnáziuma évkönyve az 1943-1944.tanévről az iskola fennálásának 376.évében, Lengyel-nyomda, 60, Kolozsvár.

KOVÁCS J., 1880: Értesítő az unitárius vallásközönség iskoláiról az 1879-1880-ik tanévben, a nevelésügyi bizottság megbízásából, Nyomtatott K. Papp Mikló örököseinél, 80, Kolozsvárt.

Kovács, J.: 1883: Értesítő az unitárius vallásközönség iskoláiről az 1882-83.-ik tanévben a nevelésügyi bizottság megbizásából, Nyomtava a Magyar Polgár Nyomdájában K.Parr Miklós örököseinél, 84, Kolozsvárt

KOVÁCS J. 1888: Értesítő az Unitárius vallásközösség iskoláiról az 1887-88-ik tanévben, IX évfolyam, Ajtai K. Albert Könyvnyomdája, 86, Kolozsvártt.

Ulár, P., 1892: Az unitárius vallásközönség felsőbb iskoláinak és az ezekkel kapcsolatos elemi iskoláknak értesítője az 1989-92-ik tanévről, XIII.évfolyam, Nyomtatott Ferdinánd, Gombos és Sztupjárnál, 94, Kolozsvártt.

Downloads

Published

2024-04-03