Hunfalvy János (1820-1888) élete és munkássága

The life and oeuvre of János Hunfalvy

Authors

  • HEVESI Attila

Keywords:

History of the Geography, Hunfalvy János, education of geography

Abstract

János Hunfalvy, the founder of the first Hungarian academic Geography department was born 200 years ago. The Geography Institute of the Eötvös Loránd University, which is the successor of his foundation, is 150 years old in this year. At the time of its foundation -  1870 -, there were only three geography departments in Europe, in Paris, Berlin and in Gottingen. János Hunfalvy did his secondary school studies in Késmark and in Miskolc. After that he went to the Evangelical Lyceum (school) of Eperjes (Presov), where he studied philosophy, law and theology. From the fall of 1846, he started to teach history and political sciences at the department of Law of the Lyceum in Késmárk. He joined to the national army in the 1848 revolution, so he was not allowed to teach after the revolution. Later, in 1857, he moved to Buda. At the end of the 1850s his scientific interest was shifted toward Geography. By 1863-65 he completed his 3 series book on the „Physical Geography of the Hungarian Kingdom” – committed by the Hungarian Academy of Sciences. He was charged with the foundation of the Geography Department of Budapest Science University in 1870, and he was the department head till his death (1888).  He was among the initiators and leader of the foundation of the Hungarian Geographical Association (1872) and also lead the editorial office of its scientific journal, the so called “Geographical announcements”. He started to write his second major work, a 5 series book on Universal Geography, at the beginning of the 1880s years. Its first to series on Southern-Europe and on Hungary were published in his life (1884 and 1886).  The remaining books -covering the rest of Europe - were edited to be published by his educand, Thirring Gusztáv (1861-1941).

Kivonat

200 éve, 1820-ban született Hunfalvy János (1. ábra), akit 150 éve, 1870-ben kért föl Eötvös József (1813-1871) Magyarországon a földrajztudomány első egyetemi földrajz tanszékének megalapítására és vezetésére. 1871-ben Tóth Ágostonnal megkezdte a Magyar Földrajzi Társaság megszervezését, és közreműködésével indult meg a társulat tudományos folyóirata, a „Földrajzi Közlemények” rendszeres megjelenése.

Bár történésznek indult, majd államtudományokkal foglalkozott, az 1850-es évek második felétől egyre többet foglalkozott földrajzzal. Földrajzi munkásságát először Fodor F. (1949-1951; 2006) értékelte, majd Szabó J. (1980) és Hevesi A. (2001).

A kettős évforduló alkalmából ezeket vitatva és összegezve szándékozom Hunfalvy János életét és főleg földrajzi munkásságát bemutatni.

References

ANONYMUS 1200?, (1975): Gesta Hungarorum. – Pais D. fordítása, Budapest, 172 p.

BERTALANFY P. 1757: Világnak két-rendbéli rövid ismerete. – Nagyszombat, 1028+72 p.

BEUDANT, F. S. 1822: Voyage minéralogique et géologique, en Hongrie, pendant l’année 1818. 626 p.

FÉNYES E. 1836-40: Magyarországnak s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai és geographiai tekintetben. I-VI., – Pest. 2827 p.

FÉNYES E. 1847: Magyarország leírása. I-II., – Pest 520 p.

FÉNYES E. 1851/52: Magyarország geographiai szótára. I-IV.

FODOR F. 1944 (2006): A magyar földrajztudomány története. – MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, 2006, pp. 119–146.; pp. 618–622.

FRÖLICH D. 1639: Medulla Geographiae Practicea. Bartphensibus. 453 p.

GEIKIE, A. 1885: Text-Book of Geology. – London, 2. javított és bővített kiadás, 992 p.

HELTAI G. 1575: Krónika az magyaroknak viselt dolgairól. – Magyar Helikon, Kolozsvár 1981, 473 p.

HEVESI A. 1976: Kászonújfalvi Szabó János /1767-1858/ pályája és földrajzi munkássága. –Földrajzi értesítő XXV., 2-4. pp. 417–430

HEVESI A. 2001: Hunfalvy Pál és Hunfalvy János élete és munkássága. – In. HEVESI A., KOVÁCS ZS. (szerk.): Geotudományok. Hunfalvy Pál és Hunfalvy János élete és munkássága. A Miskolci Egyetem Közleményei „A” sorozat, Bányászat, 61. köt., 59-67., pp. 83–117

HEVESI A. 2007: Fényes Elek (1807-1876), a XIX.sz. derekának jeles földrajztudósa Krassó vármegyéről. – IX. BKF Konferencia, Buziásfürdő, EMT, Kolozsvár, pp. 202–205.

HEVESI A. 2017: Három fejezet a magyar földrajztudomány XVIII-XIX. századi történetéből. – Scientia Kiadó, Kolozsvár, 101 p.

HUNFALVY J. 1863-1865: A Magyar Birodalom természeti viszonyának leírása, I-II.köt., – Pest, 539, ill. 689 p.

HUNFALVY J. 1884: Dél-Európa, Egyetemes Földrajz. II.köt. – Budapest, 767 o.

HUNFALVY J. – ROHBOCK L. 1856: Magyarország és Erdély eredeti képekben. I- III.köt., – Darmstadt. 292 p.

HUNFALVY J. – ROHBOCK L. 1863: Magyarország és Erdély eredeti képekben. I- III.köt., – Darmstadt. 427 p.

HUNFALVY J. – ROHBOCK L.1864: Magyarország és Erdély eredeti képekben. I- III.köt., – Darmstadt. 135 p.

ID. LÓCZY L. 1886: A Khinai Birodalom természeti viszonyainak és országainak leírása. – Akadémiai Kiadó, Budapest, 196 p.

MÁRKI S. 1889: Hunfalvy János. – Földrajzi Közlemények. XVII. köt. II. füzet pp. 65–89.

NAGYNÉ ELEK A. 2001: Hunfalvy János szerepe a hazai statisztikai tudományban és szervezetének megteremtésében. – In. HEVESI A., KOVÁCS ZS. (szerk.): Geotudományok. Hunfalvy Pál és Hunfalvy János élete és munkássága. Miskolci Egyetem Közleménye „A” sorozat, Bányászat, 61. köt., pp. 77–81.

OLÁH M. 1536: Hungaria. – Gondolkodó Magyarok (1985), Budapest. 95 p.

PAGURKA A. 2001: Hunfalvy János és az 1848/49-es forradalom és szabadságharc. – In. HEVESI A., KOVÁCS ZS. (szerk.): Geotudományok. Hunfalvy Pál és Hunfalvy János élete és munkássága. Miskolci Egyetem Közleménye „A” sorozat, Bányászat, 61. köt., pp. 69–76.

PRINZ GY. 1936: A Magyar Föld tudományos megismerése. In. Magyar földrajz I.köt., Magyarország tájrajza. – Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, pp. 65–88.

RICHTHOFEN 1883: Aufgaben und Methoden der heutigen Geographie (an address delivered at Leipzig, 1883). 72 p.

SZABÓ J. 1883: Geologia. – Budapest, 745 p.

SZABÓ J. 1893: Előadások a geológia köréből. – Budapest, 375 p.

SZABÓ J. 1980: Hunfalvy János. – Akadémiai Kiadó, Budapest, 196 p.

SZÉKELY A. 1971: A folyóvizek munkaképességének megismerése, különös tekintettel a budapesti egyetem professzorainak munkásságára egy évszázad alatt. – Földrajzi Közlemények. XIX.(XCV.) 4.köt. pp. 248–292.

TOWNSON R. 1797: Travels in Hungary. London. 506 p.

VÉBER K. 1987: Kísérőfüzet Hunfalvy János – Rohbock Lajos Magyarország és Erdély eredeti képekben hasonmáskiadásához. – Európa Könyvkiadó, Budapest. pp. 5–11.

WERNHER, G. 1549: De admirandis Hungariae aquis hypomnemation. – Bázel 1549, Bécs 1551. 40 p.

A cikk témájához kapcsolodó videó:

https://www.youtube.com/watch?v=BlfS4TXwcTE

Downloads

Published

2022-06-28