AZ ATOMIZMUS. Magyar és erdélyi vonatkozásai.

THE ATOMISM. Hungarian and Transylvanian aspects.

Authors

  • MIHOLCSA Gyula

Keywords:

Atomizmus, atomper, alkímia, Arisztotelész, Démokritosz

Abstract

The development of science is interesting and instructive: its own successes stand in the way of its own development. Because a discovery that answers many questions, in a lawful and fully understandable way, attracts time and attention from other thoughts, other innovative intentions. And this situation persists until that discovery is worked out in detail, as long as they try to generalize, explain more and more phenomena with it. The greater the success, the greater the chance that theory will become a dogma.

If a religion embraces this scientific result, it is even more likely that knowledge will become a dogma. It takes centuries, sometimes also martyrs, for the situation to change, for even more discovery to take place. This is what happened with heliocentric theory, and it happened with atomism too.

Kivonat

Érdekes és tanulságos a tudomány fejlődése: saját sikerei állják saját fejlődésének az útját. Ugyanis egy felismerés, egy felfedezés, amely sok kérdésre ad választ, törvényszerűen és teljesen érthető módon magára vonja az időt és a figyelmet más gondolatoktól, más újító szándékoktól. És ez a helyzet fennáll mindaddig, amíg részletesen ki nem dolgozzák az új felfedezést, amíg megpróbálják általánosítani, egyre több jelenséget megmagyarázni azzal. Minél nagyobb a siker, annál nagyobb az esély, hogy az illető elmélet dogmává váljon.

Hogyha egy vallás is felkarolja ezt a tudományos eredményt, akkor még nagyobb a valószínűsége a dogmává alakulásnak. Évszázadok kellenek, olykor mártírok is, hogy a helyzet megváltozzon, hogy a még újabb felfedezések érvényesülhessenek. Ez történt a heliocentrikus elmélet esetében, és ez történt az atomizmussal is.

References

BALÁZS Lóránt: A kémia története, Gondolat Kiadó, Budapest, 1974.

BECK Mihály: Tudomány – áltudomány, Akadémiai kiadó, Budapest, 1977.

LÁNYI Károly: Magyar egyháztörténelme. Esztergom, 1866. I. kötet. (pdf)

MÁTRAI László: Az anyag szerkezetének atomista felfogása a XVII. századi magyarországi filozófiában, in Századok - A magyar Történelmi Társulat Közlönye, Budapest, 1957/1-4 szám,

Titus LUCRETIUS: A természetről, Alföldi Magvető kiadó, Debrecen, 1957.

RÉTHLY Antal: Időjárási események és elemi csapások Magyarországon 1700-ig, Kiadja: Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 2009.

TORDA István: Magyar aranycsinálók, Magyar Hírmondó, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1980.

TÓTH Imre: Atompörök a múltban, Élet és Tudomány, 1958 február 23.

ZEMPLÉN Jolán: A magyarországi fizika története 1711-ig, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961.

Downloads

Published

2022-06-28