120 éve született Wigner Jenő (1902—1995) Nobel-díjas fizikus, a világ első reaktormérnöke

120 years ago was born Eugene Wigner (1902 - 1995) Nobel Prize Winner Scientist, the first Reactor Engineer of the World

Authors

  • VALLASEK István

Keywords:

kvantummechanika, szimmetriaelvek, atomenergetika, atomreaktor, magfizika, szilárdtest-fizika

Abstract

In this paper we present an brief summary of the biography and the professional carreer of the famous hungarian scientist  Eugene Wigner (1902--1995),  former professor of the Princeton  and Wisconsin University, and coworker of the Manhattan Project and the Oak Ridge National  Laboratory. His remarquable scientific work is pointed out by achievments as the elaboration of  the symmetry principle in quantum mechanics, the elaboration of nuclear reactor projects and the contribution to the full scale world wide  utilization   of the nuclear energy.

Kivonat

Jelen dolgozatban Wigner Jenő (1902--1995) jeles magyar fizikus - mérnök, sokoldalú kutató és egyetemi tanár életének és munkásságának rövid összefoglalóját közöljük. Wigner a Princeton és a Wisconsin egyetem professzora, valamint a Manhattan Project és az Oak Ridge laboratórium munkatársa volt. Életművében központi helyet foglal el a szimmetriaelvek kvantummechanikában játszott szerepének vizsgálata, az atomreaktorok tervezésének kivitelezése és az atomenergia széles körű gyakorlati hasznosításának megalapozása

References

Bödők Zsigmond (2002): Nobel-díjas magyarok, Nap Kiadó, Dunaszerdahely

Fizikus útikönyv (1996): Fizikai Szemle,.

Hargittai István (2004): Út Stockholmba – Tudósok és Nobel-díjak, Galenus Kiadó, Budapest

Marx György (1992): Beszélgetés marslakókkal, OOK Press, Veszprém, 3-18 old.

Marx György (1997): A marslakók legendája, Fizikai Szemle, 77-83. old

Marx György (2022): A marslakók érkezése, Pallas Athéné Kiadó, Budapest, 231-238 old.

Mihály Katalin, Lévai Péter, Kormos István, Kármán Tamás (szerk.) (2021) Hazalátogatott Wigner Jenő, Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Budapest, 407 old.

Palló Gábor (1989): A magyar Nobel-díjasok, Fizikai Szemle, 113-120. old.

Palló Gábor (1991): A magyar jelenség, Fizikai Szemle, 408-412.old.

Rosta István (1999): Magyarország technikatörténete, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

Szabó Árpád (2001): Magyar természettudósok – Fizikusok, Akadémiai Kiadó, Budapest,

Vészits Ferencné szerk. (1985):Nobel-díjasok kislexikona, Gondolat, Budapest

www.nobelprize.org

Wigner Jenő ( 1979). Csoportelméleti módszer a kvantummechanikában, Akadémiai Kiadó, Budapest

Wigner Jenő – I. Eisenbud (1969):. Az atommag szerkezete , Akadémiai Kiadó, Budapest

Wigner Jenő (1972): Szimmetriák és reflexiók, Gondolat Kiadó, Budapest

Downloads

Published

2022-06-28