Kőrösi Csoma Sándornak egy 1803-ból származó, nagyenyedi matematikai leckéje (eredeti kézirat alapján)

A mathematics lesson by Sándor Kőrösi Csoma from 1803 in Aiud (based on the original manuscript)

Authors

  • OLAH-GÁL Róbert

Keywords:

Sándor Kőrösi Csoma, teaching mathematics in Aiud, mathematical concepts in 1803, The earliest fragment of the manuscript of Sándor Kőrösi Csoma, matematika okatása Nagyenyeden, Kőrösi Csoma Sándor legkorábbi kézirattöredéke, matematikai fogalmak 1803-ban

Abstract

The original manuscript is the property of the “Lucian Blaga” Central University Library in Cluj-Napoca and can also be found in its special collection. From the legacy of Imre Mikó, it may have been in the library, probably during the nationalization. The manuscript is in Latin and dates from 1803, the fourth year of Sándor Kőrösi Csoma's study, when he made quite a lot of progress in learning Latin. The subject of our presentation is to comment on the last math lesson of the manuscript: Lot “Theorema 2-dum 2.”tétel

„In omni Proportione Geometrica factum extremorum, ese equale facto mediorum egr (exempli gratia?):" In all geometric proportions, the factor of the edges (outermost) is equal to the factor of the middle ones, for example: 3 2: 6 = 4 2: 8 [Maybe you wanted to write this… (3: 6) 2 = (4: 8) 2 OGR note]

Kivonat

Az eredeti kézirat a kolozsvári „Lucian Blaga” Központi Egyetemi Könyvtár tulajdona, annak is a különleges gyűjteményében található. Mikó Imre hagyatékából, kerülhetett a könyvtárba, valószínű az államosítás során.

A kézirat latin nyelvű, és 1803-ból való, tehát Kőrösi Csoma Sándor negyedik enyedi tanulmányi évéből, amikor is már elég nagy előmenetelt tett a latin nyelv elsajátításában.

Előadásunk tárgya, hogy kommentáljuk a kézirat utolsó matematikai leckéjét:

„Theorema 2-dum 2.”tétel

„In omni Proportione Geometrica factum extremorum, ese equale facto mediorum egr (exempli gratia?):”

Minden mértani arányban a szélek (a legszélsők) tényezője egyenlő a középsők tényezőjével például: 3 2: 6 = 4 2 : 8 [Talán ezt akarta írni…(3 : 6)2 = (4: 8)2  OGR megjegyzése]

References

-

Downloads

Published

2022-06-28