A két Kogutowicz

The two Kogutowicz

Authors

  • SZÓNOKY ANCSIN Gabriella

Keywords:

cartography, atlas, wall map, geography teaching, /, kartográfia, atlasz, falitérkép, földrajzoktatás

Abstract

This study presents the two famous hungarian cartographer’s - Manó Kogutowicz (1851-1908) and his son Károly Kogutowicz (1886-1948) – professional lifeway and career. Their atlases and wall maps were determinated the hungarian shoool geography education for decades. Manó Kogutowicz was the founder of cartography in Hungary, and he was the creator of the hungarian school map and atlas printing, publishing. He also founded the first hungarian cartographer company. His son was Károly Kogutowicz. He followed his university teacher father’s footsteps and in 1922 he published his new school atlas. Besides the wall maps he was interested is etnographic maps. He was elected to the Dean of Szeged University, and few years later he followed Albert Szentgyörgyi in the office of Rector Magnificus.

Kivonat

A dolgozat két jeles magyar térképész Kogutowicz Manó (1851-1908) és fia Kogutowicz Károly (1886-1948) szakmai pályafutását mutatja be. Atlaszaik, globuszaik és falitérképeik évtizedeken át meghatározták a magyar iskolai földrajzoktatást. Kogutowicz Manó a hazai kartográfia egyik megalapítója és a magyar iskolai térkép –és atlaszkiadás megteremtője volt. Ő hozta létre az első magyar térképészeti vállalatot is. Fia Kogutowicz Károly geográfus, egyetemi tanár apját követve a pályán 1922-től jelenteti meg új iskolai  atlaszait. A fali térképeken túl a néprajzi térképek problémája is foglalkoztatta. A szegedi egyetemen dékán, majd Szentgyörgyi Albert rektor után a rektori tisztséget (Rector Magnificus) is betöltötte.

 

References

A Szegedi Tudományegyetem múltja és jelene 1921-1998.OFFICINA Nyomda Kft. Szeged, 1999. 517 p.

Gercsák G. Kogutowicz Manó és a földrajzi nevek írása / Manó Kogutowicz and the writing of geographical names. Földrajzi Közlemények, 2011. 135. évf. 2.185-191.

Fodor F. A magyar földrajztudomány története. MTA FKI, Budapest 2006. pp. 646-650.

Kisari Balla Gy. Kogutowicz Manó térképei. Tótfalusi Tannyomda Budapest, 1995. 216. p.

Kogutowicz Manó élete és munkássága. OFI–OPKM, Budapest, 2008. ISBN 978-963-682-602-4

Klinghammer I. Lapok a Kárpát-medence etnikai térképezésének történetéből A Magyar Nemzeti Atlasz 2. kötetének margójára In: Kocsis Károly: Magyarország nemzeti atlasza: természeti környezet. Budapest: Ma-gyar Tudományos Akadémia – Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont – Földrajztudományi Intézet, 2018. 125-136. https://doi.org/10.47707/Kulugyi_Szemle.2020.4.0

Mosonyi L., Nádasi A. Kogutowicz Manó és Kogutowicz Károly földrajzi és történelmi atlaszai, térképei és gló

Downloads

Published

2021-06-24