Természettani gyakorlatok száz évvel ezelőtt, Marosvásárhelyen

Natural exercises a hundred years ago in Târgu Mureş

Authors

  • SZÁSZ Ágota Judit

Keywords:

science, laboratory exercises, Bolyai, education, /, természettudomány, laborgyakorlatok, oktatás

Abstract

It is almost unbelievable how precisely and carefully the students worked a hundred years ago. This is demonstrated by the Work Diary of Natural Exercises found in the Bolyai Farkas Theoretical High School's workshop, in which most of the experiments and measurements are related to physics. The majority of these experiments are centered on the topic of mechanics, but we can find thermodynamic, optical, magnetic, electrical and phonological measurements as well. The reader can learn about the analysis, verification, comparison and versatility of these interesting measurements.

Kivonat

Szinte hihetetlen, hogy milyen nagy pontossággal és odafigyeléssel dolgoztak a diákok ezelőtt száz évvel. Ezt bizonyítja a Bolyai Farkas Elméleti Líceum szertárban talált, Természettani gyakorlatok Munkanaplóa, amiben többnyire fizika jellegű kísérletek és mérések vannak leírva. A legtöbb mechanikához fűződő kísérlet mellett találunk hőtani, optikai, mágneses, elektromos, valamint hangtani méréseket is. Ezeknek a méréseknek az elemzését, leellenőrzését, összehasonlítását és az ebből levont sokoldalú érdekességeket ismerheti meg az olvasó.

 

References

A marosvásárhelyi Református Kollégium értesítői 1915 és 1926 között

Dr. Kozma Béla: A marosvásárhelyi Református Kollégium Bolyai Farkas Líceum története, megjelent: Az ősi Schola mindig visszavár (Emlékkönyv a Bolyai Farkas Líceum 1954/55-ben végzett évfolyamának 50 éves érettségi találkozójára), Marosvásárhely, 2005

Gündischné Gajzágó Mária: „A világosság különböző színű szálai habjai hossza”. Bolyai Farkas, a Fizikatanár, Fizikai Szemle, 1994. 3. sz.

Keresztes Krisztina, Bús Tamás: Egy füzetnyi iskolatörténet, 2013, Természet Világa Diákpályázata

Koncz József: A marosvásárhelyi ev. Ref. Kollégium története, Marosvásárhely, 1896

Máthé Márta, Haller Béla: A Marosvásárhelyi Református Kollégium alapításának 450. évfordulójára, Magiszter, 2007, 3-as szám

Simonyi Károly: A magyarországi fizika kultúrtörténete, A Természet Világa 2001. évi I. különszáma Sandu V.,

Downloads

Published

2021-06-24