Erdélyi meteorológusok a 18. században és a 19. század első felében

Transylvanian meteorologists in the 18th century and in the second half of 19th centruy

Authors

  • RUSZ Ottilia

Keywords:

meteorologist, Transylvania, 18th-19th century, /, meteorológus, Erdély, 18-19. század

Abstract

In the 18th centrury and in the first half of 19th century there were no meteorologists in today’s terms. Alongside a basic job (pharmacist, teacher, botanist, doctor, priest) they took care of meteorology with scientific exigency. These are mainly observations and measurments from Transylvania but also specialized books have been published in these times.

Kivonat

A 18. és a 19. század első felében még nem beszélhetünk hagyományos értelemben vett meteorológusokról. Egy alapszakma mellett (gyógyszerész, tanár, botanikus, orvos, pap), de tudományos igénnyel foglalkoztak meteorológiával. Elsősorban erdélyi megfigyelésekről, mérésekről van szó, de szakmai könyvek is megjelentek ezekben az időkben.

References

Berde, Á: Légtüneménytan s a két Magyarhon égalj viszonyai, s azok befolyása a növényekre és állatokra. özv. Barráné és Stein tulajdona, Kolozsvár, 1847.

Berkeszi, I: A Temesvári Könyvnyomdászat és Hírlapirodalom Története. Első rész: A könyvnyomdászat, 1899, A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye, 1899, 1-2 füzet, 14.

Czelnai, R: Societas Meteorologica Palatina (1780-1795., Légkör, 1979, 14. évfolyam, 3. szám, 1-10.

Csernus-Molnár, I, Kiss, A, Pócsik, E: 18th-century daily measurements and weather observations in the SE Carpathian Basin: a preliminary analysis of the Timişoara series (1780-1803). Journal of Environmental Geography, 2014, 7 (1–2),1–9.

Fodor Lúgosi, A: Mehádia vagy Hercules fürdők. És utazás Hunyad-megyén keresztül a mehádiai fürdőkre, onnan Drenkovára; a mehádiai fürdők tulajdonságai s hasznos némely nevezetességeinek leírásával, s hozzáadásokkal kivonatban Schwarzott szerint. Nyomtatás Ifj. Tilsch János, Kolozsvár, 1844.

Gaal, Gy: Berde Áron útja a természettudományoktól a közgazdászatig, Kolozsvár.Az Erdélyi Múzeum Egyesület Kiadása, 1993.

Jákó, Á: A gyula-fehérvári meteorologiai állomás észleleteinek áttekintése. 1843. 44., 45 és 1881-ik évekről. A Gyula-fehérvári rom. kathl nagy-gymnasium értesitvénye az 1874-75 évről., NY. Volz és Körner, 3-8.

Kenyeres, Á. (főszerk.): Magyar Életrajzi Lexikon 1. kötet, AkadémiaiKiadó, Budapest, 1967.

Keserű, M: A károlyfejérvári csillagdából, 1847. január 18. Károlyfejárvár fóldirati adatai. Természetbarát, Kolozsvár, 1847, 2. félév, 32. szám, 501-504 .

Kőváry, J: Erdélyország statistikája. Tilsch János Tulajdona, 1. kötet, 1847.

Magyari-Kossa, Gy: Magyar orvosi emlékek IV, A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat , Budapest, 1940.

Mészáros, E: Meteorológia a XIX. század közepén. A nagy előd: Berde Áron. Magyar Tudomány, 2013/6, 702-712.

Réthly, A: Időjárási események és elemi csapások Magyarországon 1701–1800-ig. Kiadja az OMSZ, Budapest, 2009.

Réthly, A: Temesvár régi hőmérsékleti megfigyelései. Természettudományi Füzetek, 1918, 27-43

Schwarzott, J. G.: Die Herkulesbäder bei Mehadia. Ein monographischer Versuch. auf Kosten des Verfassers gedruckt bei J. P. Sollinger, Wien, 1831

Simonkai, L: Erdély edényes flórájának helyesbített foglalata. Kiadja a Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, 1886, XXXII.

Szinnyei, J. Magyar írók élete és munkái, 1.kötet, Hornyánszky Viktor Akad. Könyvkereskedése, Budapest, 1891.

Szinnyei, J. Magyar írók élete és munkái, 4.kötet, Hornyánszky Viktor Akad. Könyvkereskedése, Budapest, 1896.

Szinnyei, J.: Magyar írók élete és munkái, 6. kötet, Hornyánszky Viktor Akad. Könyvkereskedése, Budapest, 1899.

Szinnyei J.: Magyar írók élete és munkái, 12. kötet. Hornyánszky Viktor Akad. Könyvkereskedése, Budapest, 1908.

Trausch, J: Schrifsteller-Lexikon oder biographische- literärische Denk-Blätter der Siebenbürger Deutschen III. Kronstadt, 1871, 304 — 308.

***: Hazai s Külföldi Tudosítások, 1810, Pest, 2. kötet, 384.

***: Tudományos Intézetek/ Kir. Lyceum Kolosvárott/Bölcselkedési Kar, Közhasznu Honi Vezér - gazdasági, házi és tiszti kalendáriom, Harmadik Osztály, XXXVII. Hadi Méltóságok és Tisztségek, 1843, 257.

***: Az Erdélyi Híradó, Nemzeti Társalkodó és Vasárnapi Újság tisztelt olvasói. Nemzeti Társalkodó, Kiadta az Erdélyi Híradó szerkesztősége, Kolozsvár, 1838, I. félév.

***: Erdélyi Híradó, Kolozsvár, 1833, 2. szám, 1.

***: Errare humanum est. Múlt és jelen, 4. évfolyam, 94. szám

***: Eső mérő (Hyetometrum). Nemzeti Társalkodó, kiadta Az Erdélyi Híradó Szerkeztetése, Kolozsvár, 1833, 26. szám, 412-416.

***: Kihalt Tudósok és Irók. Tudományos Gyűjtemény 10. évfolyam, 1826, 3. szám, 124-125.

***: Kolozsvár, Hirnök, 1844, 8. évfolyam, 94. szám, 551.

***: Literatúri Mozgalmak, Figyelmező, 1838, 2. évfolyam, 23. szám, 372.

***: Múlt és jelen, 1843, 3. évfolyam, 11. szám, 43.

***: Múlt és jelen, 1846, 6. évfolyam, 105.. szám, 609.

***: Naptár-per. Múlt és Jelen, 1844, 4. évfolyam, 87. szám.

***: Siebenbürgische Quartalschrift, Martin Hochmeister Nyomdája, Nagyszeben, 1790, 110-111.

***: Vidéki Élet. Pesti Napló, Pest, 1852, III. évfolyam, 601. szám.

***A nagyszebeni meteorológiai állomás dokumentációja (intézeti belső anyag).

Downloads

Published

2021-06-24