A kísérletezés szerepe Petrus Pererignus Epistola de magnete című művében

The role of experimentation in Petrus Peregrinus’ Episola de magnete

Authors

  • PIPICS János

Keywords:

Magnetism, experimenting, scholasticism, Petrus Peregrinus, /, mágnesség, kísérletezés, skolasztika

Abstract

The first scholar, who exemined the magnets was the french monk, Petrus Peregrinus in the 13th century. He finished his lecture Epsitola de magnete in AD 1269. It is a letter, in that he described the nature of magnets and the method of identifiing the two poles of it, which were named by Peregrinus too. In my study, I will explain the role of experimenting in declaring and proving the statements of the Epistola.

Kivonat

A mágnesek első, kísérleteken alapuló tudományos vizsgálata Petrus Pererinus, 13. századi francia szerzetes nevéhez kapcsolódik. 1269-ben befejezett műve az Epistola de magnete egy levél, amiben leírja a mágnes tulajdonságait és a két pólus meghatározásának módjait, amiket ő nevezett el így. Dolgozatomban azt mutatom be, milyen szerepe volt a kísérletezésnek állításai megfogalmazásában, bizonyításában.

 

References

Bánkuti Zs., Both M., Csorba F. L. A kísérletező ember, Kairosz Kiadó, Bp., 2006.

Jackson, J. D. Klasszikus elektrodinamika, Typotex, Bp., 2004.

Katus L. Európa története a középkorban, Kronosz, Pécs, 2014.

Kondér I. A mágnesség és az iránytű története, Térképészeti Közlöny 7. (1948-1950), Honvéd Térképészeti Intézet, Bp., 1950, 107-204

Mészáros E. A természettudományok rövid története, MTA Történettudományi Intézet, Bp., 2011.

Pipics J. A mágnes pólusainak elnevezése Petrus Peregrinus Epistola de magnete című művében, In: Novák R., Kardos L., Pipics J. (szerk.) Természet és társadalom. Az ELTE SEK Történeti Diákműhely Történet- és természettudományi hallgatói konferenciáján (2021. május 17.) elhangzott előadások kivonatai. ELTE SEK Történeti Diákműhely, Szombathely, 2021, 30-32.

Pipics J. Petrus Peregrinus a mágnességtan atyja. Az Epistola de magnete (1269) magyarországi recepciója, TDK dolgozat, 35. OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, 2021.

https://physics.elte.hu/media/d6/6b/5a21f9f1746e63c3e6f703771103b7c48329ae8894f0fea724371e836b14/PHYS_Petrus_Peregrinus.pdf (Utolsó letöltés: 2021. 05. 23.)

Simonyi K. A fizika kultúrtörténete, Akadémiai Kiadó, Bp. 2011.

Sparavigna, A. C. Petrus Peregrinus of Maricourt and the Medieval Magnetism, Mechanics, Materials Science & Engineering, 2015. 8. o. n.

Szegedi Péter: Fizikatörténeti szöveggyűjtemény, BME-ELTE elektronikus kiadás, 2013. (Utolsó letöltés: 2021. 05. 23.)

Downloads

Published

2021-06-24