Dr. Szabó Péter (1867–1914) matematikus

The mathematicians Péter Szabó (1867–1914)

Authors

  • OLÁH-GÁL Róbert

Keywords:

Péter Szabó (1867-1914), abstract algebra, fields extensions, Hungarian naming of abstract algebraic concepts, Bolyai research, /, Szabó Péter, matematikatörténet, absztrakt algebrai fogalmak magyar megnevezése, testbővítések, Bolyai-kutatás

Abstract

I find that the personality of this excellent mathematician still has not passed into the public consciousness, and many people even confuse him with our contemporaries and one of the active and permanent participants of TTK, Péter Gábor Szabó from Szeged. The other point of my presentation is that I make a statement that Péter Szabó was probably the first to receive a doctorate in abstract algebra (algebraic structure, more specifically fields extensions). I am very sorry that I cannot discuss this statement with Prof. Dr. Gyula Maurer with the best researcher in abstract algebra. I would like to point out that, as in the case of Lipót Klug, in the case of Péter Szabó, it took me many years of research to obtain a portrait of Péter Szabó. Because we didn't have an authentic portrait of him either.

Kivonat

Azt tapasztalom, hogy a köztudatba még mindig nem ment át ennek a kiváló matematikusnak, Szabó Péternek a személyisége, sőt sokan össze is tévesztik kortársunkkal és a TTK egyik aktív és állandó részvevőjével a szegedi Szabó Péter Gáborral.

Előadásomnak az a másik mondanivalója, hogy teszek egy olyan kijelentést, hogy nagy valószínűséggel Szabó Péter volt az első aki absztrakt algebrából (algebrai struktúrából, konkrétabban testbővítésekből doktorált) Nagyon sajnálom, hogy ezt a kijelentésmet nem tudom megvitatni Prof. Dr. Maurer Gyulával, az erdélyi absztrakt algebra legkíválóbb kutatójával.

Ki szeretném emelni, hogy akárcsak Klug Lipót esetében Szabó Péter esetében is sok évnyi kutatásomba került, hogy arcképet szerezzek Szabó Péterről. Ugyanis róla sem volt hiteles arcképünk.

References

http://real.mtak.hu/30393/

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola

Szabó Sámuel: Erdélyi néphagyományok, 1863-1884; Szabó Sámuel és gyűjtői körének szétszórt hagyatékát összegyűjt., szerk., bev., jegyz. Olosz Katalin; Európai Folklór Intézet–Mentor, Bp.–Marosvásárhely, 2009

Szabó Péter: Az algebrai testek elméleti alkalmazása algebrai egyenletek reductiójára EME Orvos és természettudomány Értesítő, 1894. XIX.,pp. 153-188.

kép forrása: Olosz Katalin (Szabó Sámuel: Erdélyi néphagyományok, Mentor 2009.)

Downloads

Published

2021-06-24