Az információ továbbítás innovatív emberei Vas vármegyében a XIX-XX. század fordulóján

Innovative people of information transmission in Vas County at the turn of the 19th and 20th centuries

Authors

  • NEMES József-Miklós

Keywords:

information transmission, telegraph, telephone, wireless telephone, innovation, /, információátvitel, távíró, telefon, vezetéknélküli telefon, innováció

Abstract

The transmission of information has always been important to societies. The turning point was reached in the 19th century when the creation of technical devices based on scientific research and results produced a quantitative and qualitative change in the transmission of information, not to mention the hitherto unimaginable acceleration of the speed of transmission. A great deal of effort was made by many to invent the telegraph and the telephone and to make them applicable in everyday life. There were also people with dedication and creativity in Vas County at the time who worked on demonstrating the applicability of these devices to the society in a beneficial way, but there were also some who researched and made devices based on new principles. The study presents the innovative-minded individuals and their creations in Vas County who contributed to the beneficial application of new technical devices to societies.

Kivonat

Az információ továbbítása mindig is fontos volt a társadalmak számára. A XIX. század hozta el azt a fordulatot, amikor a természettudományos kutatások és eredmények alapján a technikai eszközök alkotásával, az információ továbbításának mennyiségi és minőségi változása következett be, nem beszélve a továbbítás gyorsaságának addig elképzelhetetlen felgyorsulásáról. A távíró és a telefon készülékek feltalálása és a mindennapokban alkalmazhatóvá tétele érdekében sokan dolgoztak. A korabeli Vas megyében is dolgoztak és alkottak olyan emberek, akik a készülékek alkalmazhatóságát a társadalom számára hasznos bemutatását szolgálták, de olyanok is, akik új elveken működő készülékek kutatásával és készítésével foglalkoztak. A tanulmány azokat a Vas megyében tevékenykedő innovatív gondolkodású személyeket és alkotásaikat mutatja be, akik hozzájárultak az új technikai eszközök a társadalmak számára előnyős alkalmazására.

 

References

Pozsonyi újdonságok. Nemzeti Újság 1848. január 14. 625. szám. 884. o.

Sopron. Pesti Hírlap 1947. augusztus 32. 941. sz. 144. o.

Solymosi J. „Barátja Kossuth” Forráskiadvány Kossuth Lajos Hadtörténelmi Levéltárban és Hadtörténeti Múzeumban őrzött irataiból. Budapest, 2003.

Vegyes hírek és események, Pesti Napló 1850. október 11. 178. sz. 3. o.

*** 1867. évi XVI. törvénycikk a magyar korona országai és Ő Felsége többi királyságai és országai közt kötött vám- és kereskedelmi szövetségről. https://net.jogtar.hu/ (Utolsó letöltés: 2021. 05.01.)

Salamin Leó emléktáblája a soproni Széchenyi István Gimnázium falán

Különfélék. Vasmegyei Közlöny 1877. I. évi folyam 50. szám, december 9. 2. o.

Különfélék. Vasmegyei Közlöny, I. évi folyam 51. szám, december 16. 2. o.

Dr. Kunc A. Tanintézet gyűjteményei. Értesítvény a Szombathelyi Kath. Főgymnasiumról. 1877-78. Szombathely, 1878.

Dr. Kunc A. Tanintézet gyűjteményei. Értesítvény a szombathelyi kir. katholikus Főgymnasiumról. 1880-81. Szombathely, 1881.

Különfélék. Vasmegyei Közlöny, IV. évi folyam 20. szám, április 25. 2. o.

Telefon kisérletek. Vasmegyei Lapok, 1881. június 12. 3. o.

Telephon-kisérlet nagyobb távolban. Fővárosi Lapok. 1881. június 08. 129. szám. 749. o.

Die elektrische Beleuchtung der Privat – Sternwarte in Herény (Ungarn). Centr.Ztg., 10. 1889. No. 18. 205-206. o.

A megismételt Szombathely-Herény telefon-összeköttetés. Vasmegyei Lapok 1883. április 15. 2. o.

Dr. Kuncz Adolf Csornai prépost. Vasárnapi Újság, XXXI. évfolyam. 34. szám. aug. 24. 533–534. o.

Hozzuk be a telefont! Vasmegyei Lapok 1891. augusztus 16. 66. sz. 5. o.

Telephon Szombathelyen. Vasmegyei Lapok 1892. júl. 21. 4. o.

Vaml. Premontrei rendi Gimnázium iratai VIII. 56/52.

Bizonyítvány. Postamúzeum, tematikus gyűjtemény.

A legszükségesebb találmány. Budapesti Hírlap, 1884. február 9. 39. szám, 6. o.

Táviroda. Vasmegyei Lapok 1895. március 14.

A szombathelyi feltaláló sikere. Vasvármegye 1909. augusztus 20.

A szombathelyi Marconi találmánya. A hangos telephon. Vasvármegye 1911. febr. 22. 4. o.

Telefon drót nélkül. Vasárnapi Újság 1900. július 29. 47. évf. 30. sz. 501. o.

Drótnélküli táviratozás. Vasvármegye 1901. október 18. 4. o.

A drótnélküli telefonnal Kőszeg és Vidéke 1902. ápr. 13. 3. o.

Nr. 10.513. Ang. 13. 5, 1901. Zeitschrift für Elektrotechnik 1903. év 8. sz. 115. o.

*** Improvements in and relating to the Electrical Transmission of Signs or Sounds.

https://worldwide.espacenet.com (Utolsó letöltés: 2021. 05.03.)

*** Apparatus for Wireless Telephony

https://patentimages.storage. googleapis.com/40/75/ce/0e9125a194dc20/US777216.pdf (Utolsó letöltés: 2021. 05.03.)

Dr. Jedlik Ányos István kiérdemelt egyetemi rendes tanár életrajzának vázlata. Győr. 1885.

Downloads

Published

2021-06-24