Elfelejtett magyar feltalálók: Schäfer János és Schäfer Béla

Forgotten Hungarian inventors: János Schäfer and Béla Schäfer

Authors

  • GIMESI László

Keywords:

wireless telegraph, spark gap telegraph, anticohairer, rectifier, mercury vapor rectifier, /, vezetéknélküli távíró, szikratávíró, antikohérer, egyenirányító, higanygőz egyenirányító

Abstract

During processing the history of Hungarian radio broadcasting, the names of researchers who had been completely forgotten by the public, had incurred. Such was the case with János Schäfer and his son Béla, who had registered several world-class patents not only in the development of wireless telegraphs, but also in the development of high-performance rectifiers. It is thought-provoking, that we know very little or nothing about the Hungarian engineer here in Hungary, who is highly appreciated abroad and is included in the German-language lexicon “Lexikon der Elektrotechniker”.

Kivonat

A magyarországi rádiózás történetének feldolgozása során találkoztam olyan kutatók neveivel, akiket a közvélemény mára teljesen elfelejtett. Ilyen volt Schäfer János és fia Béla, akik nemcsak a vezetéknélküli távíró, de a nagyteljesítményű egyenirányítók fejlesztésében is több világszínvonalú szabadalmat jegyeztek. Elgondolkodtató, hogy külföldön nagyra értékelt, a „Lexikon der Elektrotechniker” németnyelvű lexikonban szereplő magyar mérnökről Magyarországon nagyon keveset vagy semmit sem tudunk.

References

n.n. Magyar újitás a Marconi-telegráfon,” Pesti Napló 1899.05.05, p. 4.

Jäger K., Heilbronner F.: Lexikon der Elektrotechniker 2, VDE-Verlag, Berlin, 2010.

n.n., A kereskedelemügyi m. kir. minister a kővetkező szabadalmakat engedélyezte, Budapest Közlöny, 1895.12.8, p. 3.

n.n., Hasznos találmány, Pesti Napló, 1895.05.21, p. 7.

n.n., Szabadalmak, Műszaki Hetilap, 1898.06.05, p. 182.

Gelléri M. (szerk.), Találmányi Szabadalmak, Magyar Ipar,1899.07.23.

Schäfer J., Lippold P., Renz E., Empfangsapparat für elektrische Wellen. Német Szabadalom DE000000121663A, 1899.

Huurdeman A. A., The Worldwide History of Telecommunications, John Wiley & Sons, Hoboken, 2003.

Kreuzer G., A szikratávíró, Franklin társulat, Budapest, 1912.

Fahie J. J., A History of Wireless Telegraphy, Cambridge University Press, Cambridge 1901, 176-261.

Neugschwender A., Verfahren zum Nachweisen Elektrischer Wellen, Német Szabadalom DE000000107843A, 1898.

Boros V., Telegrafálás és telefonálás vezető drót nélkül., in: Az Aradi M. Kir. Állami Főreáliskolának Értesítője Az 1902—1903. Iskolai Évről, Aradi nyomda, Arad, , 1903, p. 35.

Fleming J. A., Hertzian Wave Wireless Telegraphy, University College, London, 1903.

Cuff T., Coherers, a review, Temple University, 1993.

Erskine-Murray J., A Handbook of Wireless Telegraphy, Crosby Lockwood and Son, London 1907, 91-94.

n.n., Wireless Telegraphy, The Standard, 1899. július 15, p. 5.

Ambrus N. (szerk.), Drót nélkül való táviratozás Trieszt és Velence közt, Pesti Napló, 1899.06.23.

Pichler P., Die Radiotelegraphie beim Militär der k.u.k. Monarchie 1898 –1918, 2007. https://docplayer.org/46209273-Einleitung-funkentelegraphie-bei-der-k-u-k-kriegsmarine.html, (Utolsó letöltés: január 2021.01.31.).

P.R., Egy magyar Marconi, Budapesti Napló, 1900.03.03.

Furkó Z., Az első kísérletektől a megindulásig (1903-1925), Ajtósi Dürer Könyvkiadó, Budapest, 1995, 7-8.

Zakariás J., A m. kir. posta a rádiókiállításon, Magyar Rádió Újság, 1926.12.18.

Moglestue A., From mercury arc to hybrid breaker, 100 years in power electronics, ABB Review, 2013, 70-78.

Kloss A., Von der Electricität zur Elektrizität, Springer, Basel, 1987.

Downloads

Published

2021-06-24