Időszerű kérdések az éghajlatkutatás történetéből

Current issues from the history of climate research

Authors

  • BOTH Mária Gabriella

Keywords:

földtan tudománytörténet, vegetációkutatás, klímaváltozás, jégkorszak

Abstract

The number of scientific publications concerning global climate change is quite remarkable and has been growing rapidly from the 1990s. This study aims to survey the connection between vegetation and climate change as observed during the age of enlightenment, and also, to shed light on the connection between the current and those preliminary researches. 

Kivonat

A globális klímaváltozással foglalkozó tudományos publikációk száma igen tekintélyes, az 1990-es évektől pedig rohamosan nő. Az alábbi tanulmány a vegetáció és éghajlatkutatás felvilágosodáskorabeli kezdeteit tekinti át és rámutat az egykori és a jelenbeli kutatóprogramok kapcsolatára. 

References

Bartha S.: Paradigmaváltás és módszertani forradalom a vegetáció vizsgálatában. Magyar Tudomány 2004/1. 12-26.

Tester K.: The Life And Times of Post-Modernity. Routledge, London 1993.

Vida G.: Helyünk a bioszférában. Typotex Kiadó, Budapest 1995.

Teleki P.: A gazdasági élet földrajzi alapjai. Budapest 1936. 126-155.

Hutton J.: Theory of the Earth Global Grey Ebooks 2018. 11. 431-434. 236.

Both M.: Felvilágosult világjárók. In.:Gurka D. (szerk.):Tudósok a megismerés színterein. Gondolat Kiadó, Budapest 2012.

Bradák B.: Rövid tudománytörténeti áttekintés a negyedidőszak és néhány kapcsolódó geokronológiai kifejezés eredetéről és sorsáról. Földtani Közlöny 138.1. 85-96.

Benedek I.: Lamarck és kora. Gondolat Könyvkiadó, Budapest 1975. (188-196)

Prohászka O.: Összegyűjtött munkái. Föld és Ég. Kutatások a geológia és a teológia érintkező pontjai körül. Szent István Társulat Budapest 1927. (186-195)

Downloads

Published

2021-06-24