Egy rétegtani egység, a pannóniai emelet értelmezésének viszontagságai

The Difficulties of Interpreting the Stratigraphic Unit Pannonian

Authors

  • WANEK Ferenc

Keywords:

Pannonian, Middle Miocene, stratigraphy, parallelization, science history, /, pannóniai, középső-miocén, rétegtan, párhuzamosítás, tudománytörténet

Abstract

Our paper attempts to briefly summarize the birth of the Pannonian epoch and stage names, regarding the evolution of their usage, the exploration of the characteristics of the respective unit, and the political fragmentation of the Pannonian Basin over the past 135 years.

Kivonat

Dolgozatunk megpróbálja röviden összefoglalni a pannóniai korszak- és emeletnév születését, használatának alakulását, az adott egység sajátosságainak feltárása, valamint a Pannon-medence politikai feldarabolása függvényében, az elmúlt 135 év folyamán.

 

References

Filipescu, S. Popa, Mirela, Wanek, F.: The significance of some Sarmatian faunas from the Southwestern part of the Pădurea Craiului Mountains (Romania), Acta Palaeontologica Romaniae, 2., 2000, 163–169.

Filipescu, S., Wanek, F., Miclea, Angela, Leeuw, A., Vasiliev, Iuliana: Micropaleontological response to the changing paleoenvironment across the Sarmatian-Pannonian boundary in the Transylvanian Basin (Miocene, Oarba de Mureş section, Romania), Geologica Carpathica, 62/1. 2011, 91–102.

Givulescu, R.: Zur Geologie des Pannonischen Beckens Rumäniens, Zentralblatt für Geologie und Paläontologie, I/9, 1972, 506 o., Stuttgart.

Hörnes, R.: Die vorpontische Erosion, Sitzungsberichte der Kaiserliche Akademie für Wissenschaften, CIX/1., 1900, 811–857.

Jámbor Á.: Új elképzelések a magyarországi neogén tengerek vizének sótartalom-változásairól, A Magyar Állami Földtani Intézet évi jelentése 1976-ról, 1978, 261–265.

Korpásné Hódi Margit: A Dunántúli-középhegység északi előtere pannóniai Mollusca faunájának paleoökológiai és biosztratigráfiai vizsgálata, A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve, LXVI., 1983, 1–163.

Korpásné Hódi, Margit): Die Molluskenfaunen an den Gebirgsrändern im Pannonien von Ungarn, in: PAPP, A. [red.]: M6 Pannonien (Slavonien und Serbien), Chronostratigraphie und Neostratotypen, VII., 1985, 161–172, Budapest.

Korobkov, I. Al, Plesakov, I. B.: Stratigrafija i fauna moljuskov neogenovyh otloženij Zakarpatskoj oblasti USSR, Doklady Akademii Nak SSSR, LXII/3., 1948, 385–388.

Magyar, I.: Biostratigrafic revision of the Middle Pontian (Late Neogene) Battonya Sequence, Pannonian basin (Hungary), Acta Geologica Hungarica, 34/1–2., 1991, 73–79.

Magyar, I., Geary, Dana H., Sütő-Szentai, Mária, Lantos, M., Müller, P.: Integrated biostratigraphic, magnetostratigraphic and chronostratigraphic correlations of the Late Miocene Lake Pannon, Acta Geologica Hungarica, 42/1., 1999, 5–31.

Müller, P., Geary, Dana H., Magyar, I.: The endemic molluscs of the Late Miocene Lake Pannon: their origin, evolution and family-level taxonomy, Lethaia, 32., 1999, 47–60.

Müller, P., Magyar, I.: Continuous record of the evolution of lacustrine cardiid bivalves in the late Miocene Pannonian Lake, Acta Palaeontologica, Polonica, 36/4., 1992, 353–372.

Motaş, I. C., Marinescu, F.: Le Malvensien, unité chronostratigraphique de value générale pour la Paratethys, Vth Congress RCMNS, 1975, 255–257, Bratislava.

Nevesskaja, Lidia Aleksandrovna: Discussion about the Paratethys’ and Tethys’ Pontian (historical essay), in: Malez, M., Stevanović, P. [red.]: Pl1 Pontien (sensu F. Le Play, N. P. Barbot De Marny, N. I. Andrussov), Chronostratigraphie und Neostratotypen, VIII., 1990, 27–31, Zagreb–Beograd.

Papp, A.: Das Pannon des Wiener Beckens, Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien., 1951, 39–41. 99–193.

Papp, A.: Definition der Zeiteinheit M5 – Sarmatien s. str. (E. Suess, 1866), in: Papp, A., Marinescu, Fl., Seneš, J. [red.]: M5 Sarmatien (sensu E. Suess, 1866) Die Sarmatische Schichtengruppe und ihre Stratotypus, Chronostratigraphie und Neostratotypen, IV., 1974, 59–60, Bratislava.

Papp, A.: Diskussion des Begriffes Pannonien – in: Papp, A. [red.]: M6 Pannonien (Slavonien und Serbien), Chronostratigraphie und Neostratotypen, VII., 1985, 21–24, Budapest.

Sacchi, M., Horváth, F., Magyar, I., Müller, P.: Problems and progress in estabilishing a Late Neogene chronostratigraphy for the Central Paratethys, Newsletter on Neogene Stratigraphy, 1997, 37–46.

Schréter Z.: A magyarországi szarmata rétegek rétegtani helyzete, in: Koch-emlékkönyv, 1912, 127–137, Budapest.

Stevanović, P. M.: Donji pliocen Srbje i susednih oblasti. Geološko-paleontološko studija kaspi-brakičnih facija i produktivnih terena pontiskog kata, Posledovanii Srbskie Akademie Nauči i Umenosti, CLXXXVII/2., 1951, 1–361.

Stevanović, P. M.: Faciostratotypen in Bosnien, Serbien und Syrmien, in: Malez, M., Stevanović, P. [red.]: Pl1 Pontien (sensu F. Le Play, N. P. Barbot De Marny, N. I. Andrussov), Chronostratigraphie und Neostratotypen, VIII., 1990, 439–457, Zagreb–Beograd.

Szádeczky-Kardoss, E.: Geologie der rumpfungarländischer Kleinen Tiefebene, A Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar Közleményei, X/2., 1939, XV+404 o.

Sztanó, Orsolya, Krézsek, Cs., Magyar, I., Juhász, Gyöngyi, Wanek, F.: Sedimentary cycles and rhythms in a Sarmatian to Pannonian (Late Miocene) transitional section at Oarba de Mureş/Marosorbó, Transylvanian Basin, Acta Geologica Hungarica, 48/3. 2005, 235–257.

Telegdi Roth L.: A rákos–ruszti hegyvonulat és a Lajta-hegység déli részének geologiai vázlata, Földtani közlöny, IX/3–4., 1879, 99–114.

Wanek F.: A pannóniai kagylósrák-faunák őskörnyezeti eredet-kérdéséhez, XII. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia, Nagyenyed, 2010. április 8–11. Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 2010, 191–195.

Wanek F.: Errare humanum est, avagy a tudományos kritika fölötte szükséges voltáról és buktatóiról, A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 82. 2011, 281–288.

***: A magyarországi kunsági emeletbeli képződmények földtani jellemzése, A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve, LXIX., 1987, 515 o.

Published

2024-07-01