Pathy Nagy Sámuel, a jénai Ásványtani Társaság magyar titkára

Sámuel Pathy Nagy, Hungarian Secretary of the Jena Mineralogical Society

Authors

  • VICZIÁN István
  • PATHY-NAGY Gábor

Keywords:

Komárom, Debrecen College, Mihály Csokonai Vitéz, Jena Mineralogical Society, physico-theology, /, Debreceni Kollégium, Csokonai Vitéz Mihály, Jénai Ásványtani Társaság, fiziko-teológia

Abstract

Sámuel Pathy Nagy was born in Komárom, 1770, in a noble family. He was a member of the Scientific Society in Komárom and wrote in its journal Mindenes Gyűjtemény. 1988-1797 he studied at Debrecen College and later became a teacher and librarian. He translated the works of Campe and Sander. 1798 he was elected Hungarian Secretary of the Mineralogical Society in Jena. 1999 he held a lecture on the minerals of Hungary. 1798 he married Luisa Kaul. 1800-1810, physician in Komárom.

Kivonat

Pathy Nagy Sámuel Komáromban született 1770-ben, nemesi családból. Bekapcsolódott a komáromi Tudós Társaság és a Mindenes Gyűjtemény munkájába. 1988-1797 a Debreceni Református Kollégiumban tanult, majd tanított és könyvtáros lett. Lefordította Campe és Sander munkáit. 1798-ban Jénában az Ásványtani Társaság magyar titkárává választották. 1799-ben előadást tartott Magyarország ásványairól. 1798-ban feleségül vette Luisa Kault. 1800-1810. Komáromban orvos.

References

Viczián I.: Nagy Sámuel, egy 18. századi debreceni mineralógus. HUNGEO 2014, Debrecen, 205-209.

Viczián I.: Nagy Sámuel, egy 18. századi debreceni mineralógus (abstract). EMT VII. Tudomány- és technikatörténeti Konferencia, Szilágysomlyó, 2014. 182-183.

Viczián I.: „Mineral theologia” – ásványkutató teológusok és hívő mineralógusok a 18. században. Sola Scriptura 2014, 2, (51), 16-28.

Viczián, I.: „Mineral theologia” – das Verhältnis der Glaube und Naturwissenschaft in den Schriften der ungarischen Mitglieder der „Jenaer Mineralogischen Gesellschaft”. In Gurka, D. (Hrsg.): Deutsche und ungarische Mineralogen in Jena, Gondolat Verlag, Budapest, 2015. 77-97.

Viczián I.: Pathi Nagy Sámuel (1770–1810) szellemi világa – könyvtárának jegyzéke alapján. – Historia Scientiarum, EMT, Kolozsvár 19/2021, 50-65.

Published

2024-07-01