A sepsiszentgyörgyi rendszeres meteorológiai mérések úttörői

Pioneers of the sistematically meteorological measurments in Sfântu Gheorghe (Covasna county)

Authors

  • RUSZ Ottilia

Keywords:

meteorology, Sfantu Gheorghe, Szász István, Farnos Dezső, László Ferenc, /, meteorológia, Sepsiszentgyörgy

Abstract

In Sfântu-Gheorghe (Covasna county) the sistematically meteorological measurements started relatively late, at the end of 19th century. The measurements of István Szász from the 1880s remain only sporadically. Dezső Farnos started the measurement in 1890, and also published a study about the climate of Trei Scaune.  Data from meteorological station led by Ferenc László has already been included in the journal of the Royal Hungarian Central Institute of Meteorology and Earth Magnetism.

Kivonat 

Sepsiszentgyörgyön viszonylag későn, a 19. század végén kezdődtek el a rendszeres meteorológiai mérések. Szász István mérései csak szórványosan maradtak fent az 1880-as évekből. Farnos Dezső 1890-től kezdte meg a méréseket, és tanulmányt is közölt Háromszék éghajlatáról. A László Ferenc vezette meteorológiai állomás adatai már bekerültek a Meteorológiai és Földdelejességi Magyar Királyi Központi Intézet évkönyveiben is.

References

Debreczeni S., Dr. László Ferenc a pedagógus. Tanulmányok és Közlemények, Sepsiszentgyörgyi Múzeum, 1973, 153-166.

Farnos D., Háromszék vármegye időjárásáról. Háromszék vármegye, Emlékkönyv Magyarország ezeréves fennállása ünnepére. Kiadta Háromszék vármegye közönsége, Jókai Nyomda Részvénytársulat, Sepsiszentgyörgy, 1899, 127-140.

Héjjas E., Időjárás Sepsiszentgyörgyön az 1901-1905. években. Az időjárás, Meteorológiai és csillagászati folyóirat, Pesti Könyvnyomda Részvény-társaság, Budapest, 1906, 10, 393-395.

Héjjas E., Az 1901. évi csapadékmegfigyelések eredményei, A M. Kir. Országos Meteorológiai és Földmágnesességi Intézet Évkönyve, 1903, 31, 7-29.

Kovács S., László Ferenc a botanikus, meteorológus és múzeumőr. Tanulmányok és Közlemények, Sepsiszentgyörgyi Múzeum, 1973, 167-170.

Kozma F., Égalji (meteorológiai) viszonyok. A Székelyföld közdazdasági és közmívelődési állapota, Kiadja a Székely Mívelődési és Közgazdasági Egylet, Budapest, 1879, 42-65.

László F., Az időjárás Sepsiszentgyörgyön 1899-1913. Az időjárás 1904-ben. In: Táj és tudomány, László Attila gondozásában és előszavával.1978, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 103-117.

László F., Meteorológiai feljegyzések az 1899. évről. A sepsiszentgyörgyi meteorológiai megfigyelőállomás észlelései alapján, A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó- Kollégium értesítője az 1899-1900 iskolai évről, Jókai Nyomda Részvénytársulat, 1900, 144-149.

László A., Date privind viața și activitatea științifică a lui László Ferenc în anii 1923-1925. Corespondența cu V. Gordon Childe. Colaborarea cu Vasile Pârvan. Tanulmányok és Közlemények, Sepsiszentgyörgyi Múzeum, 1973, 171-206.

Nestor, I., Consideraţii asupra semnificaţiei cercetărilor arheologice ale lui László Ferenc. Tanulmányok és Közlemények, Sepsiszentgyörgyi Múzeum, 1973, 21-25.

Péter M., Dr. László Ferenc, Pásztortűz, 1925, 11, 20, 422-426.

Rusz O., Erdélyi meteorológusok a 18. században és a 19. század első felében. XIV. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia, Online, 2021, 58-63.

Rusz O., Erdélyi meteorológusok a 19. század második felében. XVI. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Nagyszalonta, 2023, 66-71.

Szász I., Meteorológiai följegyzések az múlt századból. Székely Nemzet, Jókai Nyomda Részvénytársulat, 1888, Sepsiszentgyörgy, 2 (36).

Szász I., Meteorológiai följegyzések az múlt századból. Székely Nemzet, Jókai Nyomda Részvénytársulat, Sepsiszentgyörgy, 1888, 2 (35).

Szász I., Meteorológiai följegyzések az múlt századból. Székely Nemzet, Jókai Nyomda Részvénytársulat, Sepsiszentgyörgy, 1888, 2 (37).

Szinnyei J., Magyar írók élete és munkái, 13. kötet, Hornyánszky Viktor Akad. Könyvkereskedése, Budapest, 1909, 421-422.

Szinnyei J., Magyar írók élete és munkái, 3. kötet, Hornyánszky Viktor Akad. Könyvkereskedése, Budapest, 1894, 197-198.

*** A kolozsvári evang. reform. Kollégium Értesítője az 1876/77-ik évről. Nyomatott Stein J. egyet. nyomdásznál, az ev. ref. kollégium betűivel, 1877, 4.

*** A kolozsvári evang. reform. Kollégium Értesítője az 1879/80-ik évről. Szerkesztette Debreczeni József Nyomatott Stein J. egyet. nyomdásznál, az ev. ref. kollégium betűivel, 1880, 72.

*** A M. Kir. Országos Meteorológiai és Földmágnesességi Intézet Évkönyve, 1901.

*** A M. Kir. Országos Meteorológiai és Földmágnesességi Intézet Évkönyve, 1903.

*** Budapesti Hírlap, Budapest, 1885, 5, 142.

*** Család és Iskola. Nevelés-oktatásügyi szakközlöny, Kolozsmegyei Tanító-Testület, 1877, 166.

*** Ellenzék. Politikai és társadalmi napilap, Kolozsvár, 1888, 9(22), 87.

*** Magyar életrajzi lexikon. Főszerkesztő Kenyeres Ágnes, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967, 472.

*** Magyar Polgár. Kolozsvár, 1888, 2 (125).

*** Nekrológ. Székely Nemzet, Jókai Nyomda Részvénytársulat, 1888, VI. évfolyam, 85.szám.

*** Nemere, Politikai, társadami, szépirodalmi és közgazdászati lap. A Háromszéki házi ipar-egyesület hivatalos közlönye, Kiadó Bernstein Márk Könyvnyomdája, 1881, 11 (39), 155.

*** Nemere, Politikai, társadami, szépirodalmi és közgazdászati lap. A Háromszéki házi ipar-egyesület hivatalos közlönye, Kiadó Bernstein Márk Könyvnyomdája, 1881, 11(74), 293.

*** Pesti napló, Budapest, 1913, 64(227), 198.

*** Székely Nemzet. Jókai Nyomda Részvénytársulat, Sepsiszentgyörgy, 1883, 1(4).

*** Székely Nemzet. Jókai Nyomda Részvénytársulat, Sepsiszentgyörgy, 1891, 9(186).

*** Székely Nemzet. Jókai Nyomda Részvénytársulat, Sepsiszentgyörgy, 1894, 12(122)

*** Székely Nemzet. Jókai Nyomda Részvénytársulat, Sepsiszentgyörgy, 1894, 12(132).

*** Székely Nemzet. Jókai Nyomda Részvénytársulat, Sepsiszentgyörgy, 1896, 14(176).

*** Székely Nemzet. Jókai Nyomda Részvénytársulat, Sepsiszentgyörgy, 1897, 15(127).

*** Székely Nemzet. Jókai Nyomda Részvénytársulat, Sepsiszentgyörgy, 1899, 17(23).

*** Székely Nép, Sepsiszentgyörgy, 1909, 27, 99.

*** Székely Nép, Sepsiszentgyörgy, 1925, 43, 75.

*** Székely Nép. Sepsiszentgyörgy, 1922, 40, 25.

*** Természettudományi Közlöny, 1890, 22(249), 276.

Published

2024-07-01