Hogyan lett a politikai aritmetikából statisztika? (A statisztika tudománnyá válásáról)

How did political arithmetic become statistics? (About statistics becoming a science)

Authors

  • MOLNÁR Martina
  • OLÁH-GÁL Róbert

Keywords:

Statistics, political arithmetic, István Hatvani, Sámuel Köteles, Károly Keleti, Ábrahám Wald, Pál Veress, /, Statisztika, politikai aritmetika, Hatvani István, Köteles Sámuel, Keleti Károly, Wald Ábrahám, Veress Pál

Abstract

In our thesis, we would like to examine how political economics, which describes the state, compiles data, and organizes data, and political arithmetic turns into a hard mathematical discipline? Of course, this can be a subject of debate, because sociologists, doctors, psychologists, and social researchers perform statistical analyzes and summaries with a minimal mathematical background, or even without a mathematical background. But it is also true for these professionals that they usually use computer programs (in most cases SPSS or Excel) and the mathematical knowledge is already programmed into these software! But few people today dispute that statistics is based on data processing (in other words, computer science) and probability calculations. Statistics in the construction and foundation of the modern axiomatic definitely! Of course, descriptive or naive statistics are still used today, but already in scientific publications, either a mathematical or a computer background is almost essential!

But Ábrahám Wald, born in Cluj, Hungarian-born János Neumann, and lesser-known scientists such as Pál Veress (Cluj, July 19, 1893 – Budapest, January 1945) contributed greatly to the fact that statistics became a rigorous mathematical discipline. 27.) or Károly Keleti (1833-1892). István Hatvani (November 21, 1718 – Debrecen, November 16, 1786) We explained their activities in detail in our thesis.

Kivonat 

Dolgozatunkban azt szeretnénk megvizsgálni, hogy miként vált az államleíró, adatösszeíró, adatrendszerező politikai gazdaságtanból, és politikai aritmetikából kőkemény matematikai diszciplína? Persze ez vita tárgyát is képezheti, mert a szociológusok, orvosok, pszichológusok, társadalomkutatók minimális matematikai háttérrel, sőt matematikai háttér nélkül is statisztikai elemzéseket és összesítéseket végeznek. De ezeknél a szakembereknél is igaz, hogy általában számítógépi programokat használnak (leggyakoribb esetben SPSS-t vagy Excelt) és a matematikai tudás már eleve be van programozva ezekbe a szoftverekbe! De ma már kevesen vitatják, hogy a statisztika az adatfeldolgozásra (tehát informatikára) és valószínűségszámításra épül. A statisztika a modern axiomatikus felépítésében és megalapozásában mindenképpen! Persze ma is használatos egy leíró, vagy naiv statisztika, de már a tudományos közleményekben, szinte elengedhetetlen akár a matematikai, akár a számítógépes háttér!

De, hogy a statisztika kőkemény matematikai diszciplínává vált, ahhoz nagyban hozzájárult a Kolozsváron született Wald Ábrahám, a magyar származású Neumann János, de olyan kevésbé ismert tudósokat is megemlítünk, mint Veress Pál (Kolozsvár, 1893. július 19. – Budapest, 1945. január 27.) vagy Keleti Károly (1833-1892). Hatvani István (1718. november 21. – Debrecen, 1786. november 16.) Az ők tevékenységeiket részletesen is kifejtük a dolgozatunkban.

 

References

András Szilárd, Baricz Árpád: Statisztika közgazdászoknak, Csíkszereda: Status Kiadó (2007) , 300 p. ISBN: 9789731764214.

Báró Láng Lajos: A Statisztika története, Bevezetésül Magyarország Statisztikájához, Budapest: Grill Károly Könyvkiadó vállalata (1913), IV. Veres Pálné – utca 3.

https://adt.arcanum.com/hu/view/Books_18_Gazdasagtortenet_1093_Statisztika_tortenete_1327/?pg=0&layout=s

Benedek István: Semmelweis Igác élete és kóra, Gondolat Kiadó, Budapest, 1980.

Oláh-Gál Róbert: Közgazdasági adatok statisztikai feldolgozása Excel használatával: példatár, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2013.

Oláh-Gál Róbert: A statisztika oktatása a kolozsvári Ferencz József Tudományegyetemen, Kaleidoscope. Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat, 2012. 4 sz.

Oláh-Gál Róbert: Az utolsó marosvásárhelyi postamester, Népújság, 2010. május 8.

Oláh-Gál Róbert: Veress Pál (1893–1945) matematikus-statisztikus professzor, Matematikai Lapok, Budapest 19, 2 (2013) 30–36.

Published

2024-07-01