A Hold és meghódítása

The Moon and its conquest

Authors

  • MIHOLCSA Gyula

Keywords:

Moon, travel, science-fiction, landing on the moon, /, Hold, utazás, tudományos-fantasztikus, holdra szállás

Abstract

People have not yet fully gotten to know the Earth, but their curiosity about the worlds on other celestial bodies has already awakened. The most obvious was our nearest neighbour, the Moon. Getting to the moon is the first step to know the moon. The history of this has remained to us only in writings, so this study will practically be a history of literature. Literary works are also analyzed from a scientific point of view in order to discover the history of science of travelling to the moon.

Kivonat

Az emberek még meg sem ismerték teljesen a Földet, de máris fölébredt a kíváncsiságuk a más égitesteken levő világok iránt. A legkézenfekvőbb a legközelebbi szomszédunk volt, a Hold. A Hold megismerésének első lépcsőfoka eljutni a Holdra. Ennek története csak írásokban – néha rajzokban is –  maradt ránk, ezért e tanulmány gyakorlatilag irodalomtörténelem lesz. Az irodalmi műveket viszont tudományos szempontból is elemezzük, hogy felderítsük a holdra szállás tudományának a történetét.

References

Weinek László: Újabb rajzok a hold-kráterekről és tájakról in Természettudományi Közlöny, 1889/július, Budapest.

Dr. Kövesligethy Radó: Ujabb nézetek a föld belsejéről in Földrajzi közlemények 1891, 358-67, Budapest.

Pesti Napló Tárca: A Hold regényei, 1897 május 26, Budapest.

Sztrokay Kálmán: Utazások a Holdba, in Tolnai Világlapja 1912/5.szám, január 28, Budapest.

Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete, Gondolat Kiadó, Budapest, 1970.

Ponori Thewrewk Aurél: Az ég királynője, Magyar csillagászati Egyesület, Budapest, 2009.

Adam Roberts: The History of Science Fiction, Palgrave Histories of Literature, London, 2016.

Published

2024-07-01