Divéky Ferenc (1848-1869) élete és munkássága

Life and Works of Ferenc Divéky (1848-1869)

Authors

  • KARÁCSONYI Károly

Keywords:

Szatmár, flóra, Divéky, életrajz, munkásság, megkerült kézirat

Abstract

Until the last years, the botanical activity of Ferenc Divéky (1848-1869) was almost unknown. His manuscript, describing the flora in the surrounding of the Satu Mare city, was found and valued only in the last year. In the paper, with 236 pages, he shows a list of the families, genera und species found there, using determination keys. In the following years he travels through the entire Satu Mare County, collecting a tremendous botanical material. As a middle school student, in the last class from Satu Mare, at the age of 20, he dies during a botanical trip in the Gutâi Mountans.

Kivonat

Az utóbbi évekig ismeretlen maradt Divéky Ferenc (1848–1869) botanikai tevékenysége. Kéziratát, mely Szatmárnémeti környékének flóráját írja le, csak az utóbbi években találták meg, és tettük közzé. A 236 oldalas kézirat tartalmazza az általa talált növények család-, nemzetség- és fajneveit, valamint azok határozókulcsát. A mű megírását követő években még jelentősen gazdagította botanikai gyűjteményét, beutazva Szatmár-vidék távolabbi körzeteit. Még, mint a Szatmárnémeti Katolikus Gimnázium középiskolás diákja, egy terepi gyűjtésén, a Gutin-hegységben lelte halálát.

References

Diószeghi S.: Fazekas M.: Magyar fűvészkönyv. Ny. Csáthy G., 1807, Debrecen.

Filarszky N.: Az osztály herbáriuma és szemléltető gyűjteménye, A Magyar Nemzeti Múzeum múltja és jelene, 1902, 277–289, Budapest.

Fodor F.: Adatok Szatmár vármegye flórájához, Az Egyetemes Természettudományok Szövetségének Évkönyve, V. (1908/9), 1909, 35-52.

Karácsonyi K.: Hajnalban kialudt gyertyaláng. Divéky Ferenc (1848-1869) szatmári botanikus munkássága, Color Print nyomda, 2015, Zilah.

Sarmaságh G. (1896) – A szatmári kir. kath. főgymnasium története. Pázmány sajtó, Szatmár.

Schöber E. (1896) – Virágos növények szövettana. Pázmány kiadó, Szatmárnémeti.

Tempfli I., Sipos F. (2000) – A szatmári római katolikus egyházmegye író papjai. Europrint Kft., Szatmárnémeti.

Published

2024-07-01