A távíró fejlődése Magyarországon az 1800-as években

Development of the telegraph in Hungary in the 1800s

Authors

  • GIMESI László

Keywords:

telegraph, telegraph network, communicatio, compromise, /, távíró, távíróhálózat, hírközlés, kiegyezés

Abstract

Following the West, telegraph stations soon appeared within the territory of the Austro-Hungarian Monarchy as well. The Austrian Empire, disregarding the interests of Hungary, developed a Vienne-centered telegraph network. The Hungarian government only began developing the network centered on Pest and Budapest following the Austro-Hungarian Compromise. Later, with the merger of the post and telegraph offices and with the involvement of private capital, the telegraph network in Hungary expanded significantly.

Kivonat

A nyugati államokat követve hamarosan az Osztrák-Magyar Monarchia területén is megjelentek a távíró állomások. Az osztrák császárság – Magyarország érdekeit figyelmen kívül hagyva – Bécs központú távíróhálózatot fejlesztett. A magyar kormány a kiegyezést követően kezdte meg a Pest, illetve Budapest központú hálózat fejlesztését. Később a posta- és a távíróhivatalok egyesítésével, valamint a magántőke bevonásával jelentősen bővülhetett a magyarországi távíróhálózat.

References

Tábori R., Valkó I. P., Ambrózy D., A hírközlés regénye, Minerva, Budapest, 1967.

***, Postamúzeum, https://hu.museum-digital.org/object/456715?navlang=hu. (Utolsó letöltés dátuma: 2023.08.27.).

Váter J., A távíró- távbeszélőügy fejlődésének története, különös tekintettel Magyarországra, A Posta- és távíró-tanfolyam kiadványa, Budapest, 1898.

Hencz L., A magyar posta története és érdemes munkásai, Magyar királyi posta, Budapest, 1937.

Rimótzy M., Posta mérnöki szolgálat (1887-1937), in: Rimótzy M. (szerk.), Az 50 év története, Magyar Királyi Kereskedelmi- és Közlekedésügyi Miniszter, Budapest, 1938.

Vegyes újdonság, Nemzeti Újság, 1848.01.06., 866.

Hírfűzér, Budapesti Híradó, 1848.06.14., 563.

Pesti Napló, 1853.03.30., 3.

Horváth F., Az erdélyi vasútépítések előzményei, Műszaki Szemle, 2001. 3-9.

Rendelet, A Magyar Királyi Távirászati Rendeletek Tára, 1780.01.24. 1-15.

Nemzetközi Távirászati Egyezmény, Magyar Királyi Távírászati Rendeletek Tára, 1872.08.16., 97.

A kisebb posta- és távirdahivatalok egyesítése, Postai Rendeletek Tára, 1877.08.14., 79.

A posta és távíró egyesítése, Budapesti Hírlap, 1887.08.04., 9.

Hennyey V., Magyarország közgazdasági és közművelődési állapota ezeréves fennállásakor és az 1896. évi ezredéves kiállítás eredménye, in. Sándor M. (szerk.), Pesti Könyvnyomda Rt., Budapest, 1898, 891.

Published

2024-07-01