A 130 évvel ezelőtt megalakult Ecsediláp-lecsapoló és Szamos bal parti Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat első évtizedei

The first decades of the Association established 130 years ago for Draining Ecsedi Marshland and Controlling Flood and Excess Water of Szamos River Left Bank

Authors

  • FEJÉR László Jenő

Keywords:

drainage of the Ecsedi-bog, cooperative operation in the Upper Tisza water region, 19-20. century Hungarian science and technology history, /, az Ecsedi-láp lecsapolása, társulati működés a Felső-Tisza vízvidékén, 19-20. századi magyar tudomány- és technikatörténet

Abstract

In the history of Hungarian water regulation, water regulation associations founded and operated by interested owners played an important role for two centuries. The activities of the  Association for Draining Ecsedi Marshland and Controlling Flood and Excess Water of Szamos River Left Bank, established in Nagykároly in 1894, were significant in the regulation of the Ecsedi Marshland and its water region. Given that it only functioned as a unified organization until the end of the First World War, the short overview deals only with the history of the organization, which came under Romanian control after the Trianon Peace Treaty, until 1919.

Kivonat

A magyar vízszabályozások történetében két évszázadon keresztül fontos szerepet játszottak az érdekelt birtokosok által alapított és működtetett vízszabályozó társulatok. Az Ecsedi-láp és vízvidéke szabályozásában meghatározó volt az 1894-ben, Nagykárolyban megalakított Ecsediláp-lecsapoló és Szamosbalparti Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat tevékenysége. Tekintettel arra, hogy egységes szervezetként csak az első világháború végéig működött, a rövid áttekintés csak 1919-ig foglalkozik a trianoni békeszerződés után félig román fennhatóság alá kerülő szervezet történetével

References

A vízitársulatok 200 éve. Budapest, 2010

Dr. Szlávik Lajos – Fejér László: 111 vízi emlék Magyarországon. Bp., 2008

Kettős funkciója tette Magyarországon egyedülállóvá. A telep a megtermelt, nagyfeszültségre transzportált árammal ellátta az Ungvár, Munkács, Beregszász, Mátészalka, Nyírbátor térségbe tartozó 15 község 30 ezer lakosát.

https://www.nagyecsed.hu/villanytelep/

Tellyesniczky János: A trianoni határ által megcsonkított vízitársulatok műszaki helyzete. Vízügyi Közlemények, 1928. 1. sz.

Becker Ádám: A keleti trianoni határ vízügyi viszonyai. Vízügyi Közlemények, 1939. 2. sz.

Tellyesniczky János h. államtitkár a magyar-román műszaki bizottság magyar tagja volt 1927-ig.

Published

2024-07-01