Csontváry és a természettudományok

Csontváry and Sciences

Authors

  • CSORBA F. László

Keywords:

színkép, evolúció, atomelmélet, eredetkutatás, mozgókép

Abstract

 This short essay gives a taste of one of the most prominent figures of twentieth-century Hungarian painting, Tivadar Kosztka Csontváry's relations with the natural history of his time. A few excerpts from his writings shed light on how the informed artist, interested in the scientific achievements of his time, interpreted his many sources.

References

Végvári Zs. A Csontváry-jelenség Magánkiadás 2022

Mezei O. (szerk) Csontváry dokumentumok I-II. (Romváry Ferenc olvasatában) Új művészet Kiadó Pécs1995

Gerlóczy G. (szerk) Csontváry-emlékkönyv. Corvina 1976

Csontváry K.T. Önéletrajz. Magvető.1982

Végvári Zs. Csontváry különleges anyaghasználata https://www.csontvary-anyaghasznalata

Simonyi K. A fizika kultúrtörténete. Gondolat 1984, 2.kiad 321.o.

Dr. Bidló G. A Műszaki Egyetem Ásvány- és földtani tanszéken végzett üledékkőzettani kutatások története https://epa.oszk.hu/03200/03205/00003/pdf/EPA03205_foldt_tudtort_evkonyv_1974_03_39-52.pdf

Simonyi K. A fizika kultúrtörténete. Gondolat 1984, 2.kiad

Both M. Csorba F. L. Források. Természet-tudomány-történet I. Nemzeti Tankönyvkiadó 2003.

Simonyi K. A fizika kultúrtörténete. Gondolat 1984, 2.kiad

Balázs L. A kémia története I-II. Nemzeti Tankönyvkiadó 1996

Ostwald, W. Feltalálók, felfedezők, nagy emberek Révai 1912. 9. o

Galavics G. Csontváry, a Hortobágy és a fotográfus (Haranghy György emlékezete) Ars Hungarica http://epa.oszk.hu/01600/01615/00001/pdf/055-088.pdf 2005

Végvári Zs. Képeslapok és a Csontváry festmények. https://www.csontvary.com/kepeslapok-es-fotografiak 2016

Szabó J. A mitikus és a történeti táj. Balassi. 2000

Végvári Zs. Csontváry titokzatos múzsája: Isadora Duncan. Magánkiadás. 2019

Margó T. Az állatország rendszeres osztályozása. Athenaeum 1883

Raskó I. Honfoglaló gének. Medicina Budapest 2010

Neparáczki E. A honfoglalók genetikai származásának és rokonsági viszonyainak vizsgálata archeogenetikai módszerekkel. Ph.D. értekezés, Szeged. 2017

Bergson, H.: Teremtő fejlődés. MTA Budapest 1930

Kuhn, Th. A tudományos forradalmak szerkezete Osiris 2000

Lakatos I. Bizonyítások és cáfolatok. Typotex, Budapest, 1998

Csorba F. L. Mi a természettudományos műveltség? Új Pedagógiai Szemle 2020.70.

Csorba F. L. A természetvizsgáló Csontváry. Kaleidoscope 2023.26.

http://www.kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=cikk&cikkid=815

Published

2024-07-01