A ’földnek esmertetését tanító könyv 1781-ből Pántzél Pál nyomán

A book of teaching intent about the Earth by Pál Pántzél from 1781

Authors

  • BOTH Mária Gabriella

Keywords:

Age of Enlightenment, mathematical geography, history of science and pedagogy, /, felvilágosodás, matematikai földrajz, tudomány-és pedagógiatörténet

Abstract

The Age of Enlightenment brought on an important turning point in the development of the natural sciences and the development of education in the national language. The Transylvanian colleges and the Peregrinians played a pioneering role in the establishment of Hungarian geography since Apáczai.   Pál Pántzél (1755-1831), a pastor of the Reformed Church, wrote a book on mathematical geography in Hungarian in 1781 and the history of science and pedagogy have forgotten about it until this time. The background of the work is the historical unfolding of the concepts of eleates philosophy, geometry and Aristotelian geography. With unparalleled methodological consistency, the author has applied the Greek understanding of the relationship between the celestial and terrestrial worlds as the fundamental subject of geography to pedagogical practice and has translated it into a textbook in a clear and concise form. The work is uniquely Transylvanian. It combines the author's Protestant theological training, his knowledge of ancient languages and authors, and the broad European education that can be drawn from the collected library of the Telekiek family of Szék.  

 Kivonat

A felvilágosodás időszaka a természettudományok kibontakozásában és a nemzeti nyelven történő oktatás kialakításának területén fontos fordulatot hozott. A magyar földrajztudomány megalapozásában   az erdélyi kollégiumok és peregrinusok Apáczai óta úttörő szerepet vállaltak. Pántzél Pál (1755-1831)  református lelkész 1781-ben írt magyar nyelvű matematikai földrajz könyvét a tudomány- és pedagógiatörténet ez ideig nem tartotta számon. A mű hátterében az eleai filozófia, geometria és arisztotelészi geográfia fogalmainak történeti kibontakozása áll. A szerző az égi és földi világ görögök által értelmezett kapcsolatát páratlan módszertani következetességgel alkalmazta a geográfia alapozó tárgyaként a pedagógiai gyakorlatban és foglalta letisztult formában tankönyvé. A mű sajátos, egyedi, erdélyi. Ötvöződik benne a szerző protestáns teológiai képzettsége, az ókori nyelvek és szerzők ismerete, a széki Telekiek gyűjteményes könyvtárából meríthető tág horizontú európai műveltség.   

References

Hevesi, A.: Három fejezet a magyar földrajztudomány XVIII-XIX. századi történetéből. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2017.

Both, M.: A Természet három országairól, Állatokról, Növötényekről, Ásványokról Molnár János (1783) Magyar Könyv-ház című műve alapján. In.: Fehér, B.:(szerk) Herman Ottó Múzeum Ásványtára Miskolc 2020. 53-56.

Sipos, G.: A kolozsvári Akadémiai Könyvtár Régi Magyar Könyvtárgyűjteményeinek katalógusa. Scientia Kiadó Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române Kolozsvár, 2004.

További személyes anyagok az Erdélyi Központi Református Egyházkerület Központi Levéltárában Pántzél pergrinációja előtt tett vizsgáinak jegyzőkönyveit, a főkonzisztóriumban fizetésének rendezéséről tett bejegyzés, a Dési Református Egyházmegye leltári lajstromkönyvének XVII. fejezetében három bejegyzés olvasható kendilónai lelkészi működésének idejéről, melynek egyike (XVII. /1.) kézírással írt levele.

Fazekas, G.: Pántzél Pál önéletrajzi írása és más munkái. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2010.

Ebben szerepel az alábbi életrajzi forrás: Életemnek rövid Le Irása az Esztendök rende szerint, 1755dik Esztendötöl fogva, tollam hordozhatásának utolsó esztendejéig, Gyermekeimnek számokra ’s. tanuságokra. Pántzél Pál maga tulajdon kezével.

Gáldi, L.: A magyar nyelvújítás francia forrásaihoz, Magyar Nyelv, 48(1952), 22.

A nevezett mű a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Könyvtárában található MS 70 jelzettel ellátva, 1819-es dátummal. Feltehetően a szerző saját kezével készített kéziraton Fogarasi Egyházkerület jóváhagyás szerepel.

Szabó, Á.: Antik csillagászati világkép. Typotex Kiadó, Budapest, 1998.

Fodor, F.: A magyar földrajztudomány története. MTA Földrajztudományi Kutatóintézete Budapest, 2006.

Published

2024-07-01