A Pannonhalmi Főapátság Múzeuma ősmaradvány-gyűjteménye

Palaeontology collection of the Museum of the Pannonhalma Archabbey (Hungary)

Authors

  • István SZENTE
  • Zsolt BODORKÓS
  • Levente Csaba SZÜCS
  • Péter TANAI
  • Mónika SARKADI
  • Veronika BUBIK
  • Erzsébet HARMAN-TÓTH
  • Klára FELKERNÉ KÓTHAY
  • Tamás WEISZBURG

Keywords:

Hungary, Pannonhalma Archabbey, palaeontology collection management, 18th century, fossil exhibition, /, Magyarország, Pannonhalmi Főapátság, őslénytani gyűjtemény kezelése, 18. század, fosszília-kiállítás

Abstract

Benedictine monks of the Pannonhalma Archabbey started collecting earth science specimens including minerals, rocks and fossils in 1802, i. e. the year of the re-establishment of the order. Consisting of more than 4500 specimens, the collection served for one and a half century as illustrative material of subjects such as natural history and is now inventoried and catalogued for the most part as a result of the restoring work carried out in the last two years. Beside minerals and rocks, around 750 fossil specimens are also housed in the collection. Most of them have been originated from the wider neighbourhood of Pannonhalma and represent the Eocene–Pleistocene interval of Earth’s history. The collection, however, also hosts sporadic finds of much older geological age, as well as several ones collected at distant regions such as West Greenland, Germany, Italy and Israel. Around three dozens of specimens have been proved to be collected in the 18th century. A representative suite of fossils has been displayed in modern showcases since March of 2023.

Kivonat

A pannonhalmi bencés szerzetesek 1802-ben, a rend újraalapításának az évében kezdték meg ásványokat, kőzeteket és ősmaradványokat magában foglaló földtudományi gyűjteményük gyarapítását. Az utóbbi két évben végzett munka eredményeként túlnyomórészt már nyilvántartásba vett és katalogizált, mintegy 4500 példányt számláló gyűjtemény másfél évszázadon át szolgált a természetrajz és más tantárgyak szemléltető anyagaként. Az ásványok és kőzetek mellett megközelítőleg 750 fosszília is megtalálható, melyek legtöbbje Pannonhalma tágabb környezetéből és a földtörténetnek az eocén kortól a pleisztocén korig terjedő intervallumából származik. Szórványosan azonban azonosíthatók jóval régebbi földtörténeti korokból származó és távoli vidékeken (Nyugat-Grönland, Németország, Olaszország, Izrael) gyűjtött példányok is. Mintegy három tucat a 18. században gyűjtött ősmaradványt is sikerült azonosítani. Egy reprezentatív ősmaradvány-válogatás 2023 márciusa óta modern tárlókban látható.

References

Az 1777-iki Ratio Educationis. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Dr. Firml Aladár. Katholikus Középiskolai Tanáregyesület, 1913.

Mayer F.. Szakáll S. A Pannonhalmi Bencés Főapátság ásványtára. Studia naturalia, 4. 1994. 263–278.

Szente I., Bodorkós Zs.,; Tanai P. ; Sarkadi M., Bubik V., Szücs L., Harman-Tóth E.,; Felkerné Kóthay K., Weiszburg T. Fiókból vitrinbe – ősmaradványok a Pannonhalmi Főapátság Múzeumában. Pp. 34-35. in Bosnakoff M., Virág A., Szives O., Főzy I. (szerk.) Program, előadás-kivonatok, kirándulásvezető, 26. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, 2022.

Huber, S., Huber, P. Historische geowissenschaftliche Sammlungen in österreichischen Stiften. Berichte der Geologische Bundesanstalt, 2016, 118, 70-80.

Duffin, C. J. Lapis Judaicus or the Jews' stone: the folklore of fossil echinoid spines. Proceedings of the Geologists' Association, 2006, 117, 265-275.

Vid Gy. G. Pannonhalma földtani viszonyai. Földtani Közlöny 48(7-9), 1918, 235-261.

Mojarro, A., Cui, X., Zhang, X., Bost, A. B., Bergmann, K. D., Vinther, J., Summons, R. E. Comparative soft-tissue preservation in Holocene-age capellin concretions. Geobiology, 20 (3), 2022, 377–398.

Papp G., Weiszburg T. Mária Anna főhercegnő ásványgyűjteménye. Studia naturalia, 4. 1994. 173–180.

Szücs L. Cs. A Pannonhalmi Bencés Főapátság 18. századi gyökerű ásványgyűjteményének első ötven éve: történeti és ásványtani feldolgozás a mai gyűjteményi rekonstrukció segítésére. OTDK dolgozat, 2023.

Published

2023-06-22