A vízügyi szaklapok és könyvek digitalizálása, valamint mérnökök életút-interjúi és azok hozzáférési lehetőségei a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudástárában

Digitization of water-related magazines and books, as well as life-course interviews of engineers and their access options in the National University of Public Service's Knowledge Platform

Authors

  • László Jenő FEJÉR

Keywords:

Journal of Hydraulic Engineering, Hungarian Journal of Hydrology, digitization of water technical books, water engineering memoirs, history of Hungarian science and technology, /, Vízügyi Közlemények, Hidrológiai Közlöny, vízügyi szakkönyvek digitalizálása, vízmérnöki visszaemlékezések, magyar tudomány- és technikatörténet

Abstract

The journal of the Hungarian water service, published since 1879, the Civil Engineering Reports, followed by the Journal of Hydraulic Engineering, and the Hungarian Hydrological Society's Journal of Hydrology, published since 1921 and published to this day, are the publications of the domestic water technical literature that carry serious intellectual values. The education development grant of the National University of Public Service made it possible for the University's Faculty of Water Sciences to digitize not only these journals, but also more than 300 water engineering and water management books from the past century and a half, and make them available on the University's website. All of this is complemented by life-course interviews with eminent professionals, which record the events of the last 50 years in subjective recollections.

Kivonat

A magyar vízügyi szolgálat 1879 óta megjelenő folyóirata, a Kulturmérnöki Jelentések, majd ennek folytatása a Vízügyi Közlemények, továbbá a Magyar Hidrológiai Társaság 1921-től megjelenő Hidrológiai Közlöny című, máig kiadott szakmai folyóiratai a magyar vízügyi műszaki sajtó komoly szellemi értékeket hordozó kiadványai. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatásfejlesztési pályázata lehetővé tette, hogy az Egyetem Víztudományi Kara nemcsak ezeket a folyóiratokat, hanem az elmúlt másfél évszázad több mint 300 vízépítési, vízgazdálkodási szakkönyvét digitalizálhassa, s azt az Egyetem honlapján hozzáférhetővé tegye. Mindezt kiegészítik a jeles szakemberekkel készített életút-interjúk, amelyek az utóbbi 50 év történéseit szubjektív visszaemlékezésekben rögzítik.

References

Dr. Szlávik Lajos: Újraindult a Vízügyi Közlemények kiadása. A Magyar Hidrológiai Társaság XXXVIII. Online Országos Vándorgyűlése, Budapest, 2021. szeptember 14-15.

Dr. Szlávik Lajos: Az 50 éves Hidrológiai Tájékoztató köszöntése. Hidrológiai Tájékoztató, 2011

Vágás István: A Hidrológiai Közlöny kilencvenedik évfolyama elé. Hidrológiai Közlöny, 2010. 1.sz.

Published

2023-06-22