A síkból kimozdított épülethomlokzatok tűzterjedést befolyásoló sajátosságai

Fire propagation features of multi-planar facades

Authors

  • OLÁH Krisztián
  • SZIKRA Csaba
  • TAKÁCS Lajos Gábor

Keywords:

façade, façade fire propagation, non-planar façade, fire simulation, homlokzat, homlokzati tűzterjedés, síkból kimozdított homlokzat, tűzszimuláció

Abstract

Preventing  the façade fire propagation is an important element of both Hungarian and international fire safety legislation but there is no unified European test standard. The Hungarian façade fire propagation test standard concerns only to vertical facades, but at real buildings  non-planar facades are also typical. In our article features influencing the fire propagation of non-planar facades are introduced.

Kivonat

A homlokzati tűzterjedésgátlás mind a hazai, mind a külföldi tűzvédelmi előírások fontos eleme, amelyre nincs egységes európai vizsgálati szabvány. A magyarországi homlokzati tűzterjedési határérték-vizsgálat csak sík homlokzatokra vonatkozik, ezzel szemben a valós épületeken kiugró és visszahúzott homlokzati tagozatok és ezek kombinációja egyaránt jellemző. Cikkünkben a síkból kimozdított épülethomlokzatok homlokzati tűzterjedést befolyásoló sajátosságait mutatjuk be.

References

BELÜGYMINISZTÉRIUM: 30/2019 (VII.19.) BM rendelettel módosított 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, 2019

BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG (BM OKF): Tűzterjedés elleni védelem TvMI 1.4:2022.07.10., 2020

BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG (BM OKF): Számítógépes tűz- és füstterjedési, valamint menekülési szimuláció TVMI 8.4:2020.01.22.,2019

BOSTRÖM LARS: Facades and fire. [online] forrás: <http://www.sfpe-biv.se/attachments/article/10282/Facade%20BIV%202016.pdf /> [letöltés ideje: 2020. 07. 30.].

BOSTRÖM LARS, HOFMANN-BÖLLINGHAUS ANJA, COLWELL SARAH, CHIVA ROMAN, TÓTH PÉTER, MÓDER ISTVÁN, SJÖSTRÖM JOHAN, ANDERSON JOHAN, LANGE DAVID: Development of a European approach to assess the fire performance of facades, 2018

ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT. (ÉMI): Vizsgálati jegyzőkönyv – a függőleges homlokzati tűzterjedési gát méretének meghatározásához lefolytatott vizsgálatokról. Budapest, 2004

EPS HŐSZIGETELELŐANYAG GYÁRTÓK EGYESÜLETE: MEPS Homlokzati Tűzterjedési Vizsgálat 30 Cm Vastag Grafit EPS Tűzgát Nélkül. [video] forrás: <https://www.youtube.com/watch?v=BP9nQvEizXo&t=37s> [letöltés ideje: 2020. 07. 28.].

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET MUNKABIZOTTSÁG 110 (MSZT/MB 110): MSZ 14800-6:2009 Tűzállósági vizsgálatok. 6. rész: Tűzterjedés vizsgálata épülethomlokzaton

NILSSON MARKUS, NILSEN JOHAN, MOSSBERG ALEX: Validating FDS against a large-scale fire test for facade systems. In: Fire and Evacuation Modeling Technical Conference. [online] Thunderhead Engineering Consultants, Inc. forrás: <https://www.thunderheadeng.com/2018/02/d2-16-nilsson/> [letöltés ideje: 2020. 07. 28.].

NILSSON MARKUS: The Impact of Horizontal Projections on External Fire Spread – A Numerical Comparative Study. Report nr. 5510. Lund University, Division of Fire Safety Engineering, Lund, 2016

O'CONNOR DANIEL J.: Building Facade or Fire Safety Facade?. CTBUH Journal, [online] (II). forrás: <https://global.ctbuh.org/resources/papers/download/405-building-facade-or-fire-safety-facade.pdf> [Letöltés ideje: 2020. 07. 29.].

WHITE NATHAN, DELICHATSIOS MICHAEL: Fire Hazards of Exterior Wall Assemblies Containing Combustible Component. MATEC Web of Conferences. 9. 02005. 10.1051/matecconf/20130902005. [online]. forrás:<https://www.researchgate.net/publication/275310802_Fire_hazards_of_exterior_wall_assemblies_containing_combustible_components> [Letöltés ideje: 2020. 07. 29.].

Downloads

Published

2022-06-08