„… és végül a cserépváraljai volt az ELSŐ” A cserépváraljai Munkás Szent József templom felújításának épületszerkezeti vonatkozásai

„… and finally the church in Cserépváralja was the First” Structural aspects of the renovation of the church of St. Joseph the Worker in Cserépváralja

Authors

  • KOVÁCS Károly Lehel
  • HERNÁDI Zsombor

Keywords:

László Csaba, reconstruction, church architecture, slate cover, monument, rekonstrukció, templomépítészet, palafedés, műemlék, nedvességvédelem

Abstract

Cserépváralja is home to the first realized church of the double Ybl prize winner László Csaba, one of the most significant figures of modern Hungarian sacral architecture. The focus of the renovation was on the preservation, supplemented with the performance-enhancing restoration of the structures that play the most important roles in increasing thermal comfort. The paper presents the most important building structure decisions from the perspective of the designers, highlighting the extent to which we have managed to stay within the framework of the architectural concept and structural logic set up by the original designer.

Kivonat

Cserépváralja ad otthont a hazai modern szakrális építészet egyik legjelentősebb alkotójának, a kétszeres Ybl-díjas Csaba László első megvalósult templomának. A felújítás fókuszába az állagvédelem került, kiegészítve a hőkomfort növelésében leginkább szerepet vállaló szerkezetek korszerűsítésével. Az írás a legfontosabb épületszerkezeti döntéseket a tervezői szemszemszögből mutatja be, kiemelve, hogy milyen mértékben sikerült az eredeti tervező által felállított koncepció és szerkezeti logika keretein belül maradnunk.

References

Csaba E.: Csaba László 90 - visszatekintés az építész szakrális életművére. Építészfórum, https://epiteszforum.hu/csaba-laszlo-90-visszatekintes-az-epitesz-szakralis-eletmuvere (Utolsó letöltés: 2022. 05.04).

Csaba L.: Az „első templom”. Műszaki Tervezés, 1994., 34. évf. 4. szám, 38-39.

Csaba L.: Templomok és templomszerkezetek. Magyar Építőipar, 1990., 5. szám, 193-200.

Csaba László levele Brezanóczy Pálnak, 1963. július 25.: „Sem hódfarkú cserép, de különösen nem képzelhető el eternit palafedés az épületen. A templom külső megjelenésében – mivel a tetősíkra közvetlen rálátás nyílik – döntő szerepe van a tetőfedés anyagának. A természetes pala játékos felülete, grafitszürke színe, csillogása össze sem hasonlítható más anyag hatásával. Ez éppúgy hozzátartozik a teljes összképhez, mint a templom bármely más része.”

Dr. Vukoszávlyev Z., Kovács D.: Cserépváralja Római Katolikus Templom Építéstörténeti Tudományos Dokumentáció és Értékleltár. Budapest, 2021.

Józsa Zs., Pránder K., Boczné Szivós I.: Magyarország közigazgatási helynévkönyve. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2019.

Kovács Cs.: Műemlékdiagnosztikai Szakértői Vélemény. Budapest, 2021.

Lantos E.: A Salzburgi vázlat és a csonkolt téglatest Két esettanulmány Árkay Bertalan (1901–1971) és Csaba László (1924–1995) életművéből. Ars Hungarica, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet: Argumentum Kiadó, 2017., 43. évf. 1. szám, 215-233.

Lukács L.: A Vigilia beszélgetése Csaba László építésszel. Vigilia 1989. 1. szám, 49-59.

Papp L.: Faanyagvédelmi szakvélemény. Budapest, 2021.

Szutor T.: Szakértői Vélemény Római Katolikus Templom 3417 Cserépváralja, Felszabadítók Utca 2. Talajjal Érintkező Szerkezeteinek Épületdiagnosztikai Vizsgálata És Utólagos Talajnedvesség Elleni Szigetelése. Budapest, 2022.

Downloads

Published

2022-06-08