Árvízvédelmi számítások a csíkszentkirályi régi hídnál

Flood protection calculations at the old bridge in Sancraieni

Authors

  • KISFALUDI-BAK Zsombor
  • GOBESZ F. Zsongor

Keywords:

bridge design, flooding, hydraulic engineering, numerical calculation, history, hídtervezés, áradás, vízépítés, numerikusszámolás, történelem

Abstract

The paper describes the initial results of a larger-scale research. Based on a survey of the remains of the old bridge in Sancraieni (Csíkszentkirály), the current level of safety was checked numerically for higher water flows. In the absence of the original plans, an attempt was also made to assess the level of flood protection achieved during the original hydraulic design, comparing the results with the old and current standards.

Kivonat

A dolgozat egy nagyobb mérvű kutatás kezdeti eredményét ismerteti. A csíkszentkirályi (Sancraieni) régi híd maradványainál végzett felmérés alapján lett ellenőrizve a jelenlegi árvízvédelmi biztonsági szint, nagyobb vízhozamok esetére, numerikus eljárással. Az eredeti tervek hiányában, próbálkozás történt az eredeti vízépítési tervezés során elért árvízvédelmi biztonsági szint értékelésére is, összevetve az eredményeket a régi meg a jelenlegi előírásokkal.

References

Csíkszentkirályi lakos magángyűjteménye.

*** Erdélyi képeslapok a múltból, Pethő Csongor gyűjteménye, Csíkszentimre: Olt vasúti hídja, 1912. https://kepeslapok.files.wordpress.com/2014/11/csikszentimrehid.jpg (utolsó letöltés: 2022.04.28).

*** Erdélyi képeslapok a múltból, Pethő Csongor gyűjteménye, Székelyföld: Sepsiszentgyörgy: Olt híd,1918. https://kepeslapok.files.wordpress.com/2011/03/0226.jpg (utolsó letöltés: 2022.04.28).

Ministerul Mediului: Atlasul cadastrului apelor din România, Partea 1 – Date morfo-hidrografice asupra rețelei hidrografice de suprafață, Bukarest, 1992.

Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile: Studii pentru cunoașterea resurselor de apă în vederea fundamentării planurilor de amenajare ale bazinelor / spațiilor hidrografice, Bazinul hidrografic Olt, Bukarest, 2008.

Kisfaludi-Bak Zs., Gobesz F.-Zs.: A csíkszentkirályi lebombázott híd tervezésének részleges vizsgálata, Műszaki Tudományos Közlemények 2022, 16, EME/Sciendo, DOI: 10.33895/mtk-2022.16

ASRO: STAS 4068/2-87 (Debite şi volume maxime de apă. Probabilităţile anuale ale debitelor şi volumelor maxime în condiţii normale şi speciale de exploatare), Editura Tehnică, Bukarest, 1987.

ASRO: STAS 4273-83 (Construcții hidrotehnice. Încadrarea în clase de importanță), Editura Tehnică, Bukarest, 1983.

HG 846-2010, Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung, Bukarest, 2010.

http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2012-01-10_risc_inundatii_hg846din2010aprobaresnmri.pdf (utolsó letöltés: 2022.05.11).

IPTANA S.A.: PD 95-2002: Normativ privind proiectarea hidraulică a podurilor și podețelor, Bukarest, 2002.

US Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center: HEC-RAS, https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/ (utolsó letöltés: 2022.04.30).

Downloads

Published

2022-06-08