Földmunkák tömörsége és tömörítési módszerek - mélytömörítés Impactor 2000-rel

Earthworks compaction ratio and compaction methods – deep compaction with Impactor 2000

Authors

  • FÜLÖP Csaba

Keywords:

tömörség, tömörítés, ellenőrzés, impactor

Abstract

The load from every building, bridge, road and railroad is transmitted in direct or indirect way into the deeper earth layers, through the earthwork. Whenever a structure is damaged, the quality of earthwork is checked first and in many cases the cause is found in it. This is when the question always arises: "Why did it happen? Who is to blame? What should have been done differently?". The asnwers we can find in Karl von Terzaghi’s words: "The one thing an engineer should be afraid of is the development of conditions on the job which he has not anticipated. The construction drawings are no more than a wish dream. I have the impression that the great majority of dam failures were due to negligent construction and not to faulty design."

 Kivonat

Minden egyes épület, híd, út és vasút tömegéből eredő terhelés közvetett vagy közvetlen módon, de végül egy földművön keresztül jut át a föld mélyebb rétegeibe. Valahányszor egy szerkezet megsérül, legelőször a földmű állapotát ellenőrzik és nagyon sok esetben ebben is találják meg a kiváltó okot. Ilyenkor mindig felmerül a kérdés: „Miért történt? Ki a hibás? Mit kellett volna másként tenni?”. A választ megtaláljuk Karl von Terzaghi szavaiban: „The one thing an engineer should be afraid of is the development of conditions on the job which he has not anticipated. The construction drawings are no more than a wish dream. I have the impression that the great majority of dam failures were due to negligent construction and not to faulty design.", miszerint a kiváltó ok a legtöbb esetben nem a tervezésben, hanem a kivitelezésben keresendő.

References

„AND 530-2012 - Instructiuni privind controlul calitatii terasamentelor”.

„C 169-1988 - Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale.”.

„C 182-87 - Normativ privind executarea mecanizata a terasamentelor de drumuri”.

„DIN-18134 - Determining the deformation and strength characteristics of soli by plate loading test”.

„EN 16907 - Earthworks”.

„GE 026-1997 - Ghid pentru executia compactarii in plan orizontal si inclinat a terasamentelor”.

„GT 067-2014 - Ghidul privind controlul lucrarilor de compactare a pamanturilor necoezive”.

„NE 008-97 - Normativ privind imbunatatirea terenului de fundare prin procedee mecanice - Indicativ C 29-85”.

„NP 125-2010 - Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire”.

„SR 4032-1-2002 - Lucrari de drumuri - Terminologie”.

„STAS 1913-13 - Teren de fundare, Determinarea caracteristicilor de compactare, incercarea PROCTOR”.

„STAS 1913-15 - Teren de fundare, Determinarea greutatii volumice pe teren”.

„STAS 2914-4 - Determinarea modulului de deformatie liniara - Lucrari de drumuri si de cale ferata”.

„STAS 2914-84 - Lucrari de drumuri, Terasamente_Conditii tehnice generale de calitate”.

„STAS 8840-83 - Lucrari de drumuri, Straturi de fundatii din pamanturi stabilizate mecanic, Conditii tehnice generale de calitate”.

„STAS 9850-89 - Verificarea Compactarii Terasamentelor, Lucrari de imbunatatiri funciare”.

„MSZ 2509-3 – Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata_Tárcsás vizsgálat”.

„UT 2-2.124 - Dinamikus tömörség és teherbírásmérés kistárcsás könnyűejtősúlyos berendezéssel”.

Downloads

Published

2022-06-08