Az árvízvédelmi zsilipek rekonstrukciós munkáinak sajátos építési körülményei

Special construction conditions for the reconstruction of flood protection locks

Authors

  • HORVÁTH Lajos
  • KOVÁCS Sándor

Keywords:

gated culvert, hydraulic structure, flood control, flood protection dike, flood exposure, árvízvédelmi zsilip, vízépítési műtárgy, árvízvédelem, árvízvédelmi töltés, árvízi terhelés

Abstract

Along the main flood protection lines of Hungarian watercourses, it became necessary to establish a large number of locks and gate structures. Their primary goal is to allow passage through the flood protection embankments. Due to their age and normal operational attrition, these structures need scheduled maintenance and/or occasional renovation. During the time-consuming reconstruction works, it is necessary to stay prepared for potential floods. A flood protection plan must be drawn up in order to protect all water facilities and impacted areas against any potential flood damage. During the preparation of the plan, a number of specific construction conditions have to be considered, in order to prevent serious economic and environmental damage, as well as significantly increase the cost and duration of the work. The following conditions should be considered: changing flow regime, groundwater level, sediment movement, precipitation, ice conditions, flood events, flood protection embankment status, protection experience and so on. In this article, the author describes the specific construction conditions of the reconstruction works of the structures built into the main flood protection levees.

Kivonat

A magyarországi vízfolyások mentén található árvízvédelmi fővédvonalakban - a földrajzi és vízgyűjtőterületi elhelyezkedésükből adódóan – igen nagy számban kellett zsilipeket létesítésíteni. Elsődleges céljuk az árvízvédelmi töltést keresztező vízilétesítmények átvezetése. Ezen vízépítési műtárgyak életkorukból és üzemszerű elhasználódásukból adódóan időnként tervszerű karbantartáson vagy eseti felújításon esnek át. A rekonstrukciós munkák időben is elhúzódó végzése alatt árhullámok levonulására is fel kell készülni. Az árvízi kártételek elleni védelem érdekében a szükséges feladatok ellátásához, a vízi létesítmény és az általuk közvetlenül befolyásolt területek védelmére árvízvédelmi tervet kell készíteni. A terv készítése során számos sajátos építési körülményt kell megvizsgálni, melyek figyelmen kívül hagyása, súlyos gazdasági és természeti károkat okozhatnak, valamint a munkavégzés költségét és időtartamát is jelentősen aránytalanul megemelhetik. Ezen építési körülmények jellemzően a vízfolyás közelségéből adódó vízjárás, talajvízszint, hordalékmozgás, csapadékviszony, jégviszony, árvízi jelenségek, árvédelmi töltés állapot, védekezési tapasztalat, stb. adottságokból származtathatók. Jelen cikkben a szerzők rendszerezik az árvízvédelmi fővédvonalba épült zsilipek rekonstrukciós munkáinak sajátos építési körülményeit.

References

Horváth L.: A közép-tiszai árvízvédelmi fővédvonalba épített vízépítési műtárgyak életkor- és állapotelemzése. Hadmérnök, 15. évf. (2020.), 1. szám, 79-90.

10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700010.khv (Utolsó letöltés: 2022. 05.14).

2004. évi LXVII. Törvény a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400067.tv (Utolsó letöltés: 2022. 05.14).

KÖTIVIZIG: Vízrajzi Adatok Gyűjteménye, Szolnok

Horváth L., Kovács S.: Vízügyi szakvélemény a Tiszaroffi árvízi tározó be- és leeresztő műtárgyainak építéséhez szükséges árvízvédekezési tervhez, KÖTIKÖVIZIG, Szolnok, 2008.

Downloads

Published

2022-06-08