Lyukacsos (anizotrop) téglaelem laboratóriumi és numerikus vizsgálata

Laboratory and numerical analysis of perforated (anisotropic) brick element

Authors

  • HORTOBÁGYI Tamás
  • ROSZEVÁK Zsolt
  • HARIS István
  • SAJTOS István

Keywords:

masonry element, numerical experiment, nonlinear finite element, orthotropic ceramic masonry element, ATENA softwar, /, falazóelem, numerikus kísérlet, nemlineáris végeselem, ortotrop kerámia falazóelem, ATENA szoftver

Abstract

The examination of masonry has recently been an intensively researched topic, but there are very few publications on the elemental examination of so-called anisotropic ceramic masonry elements, which are confined to isotropic brick masonry elements. The examination of modern orthotropic masonry elements, which are the most widely used in terms of design, is extremely important because geometric, manufacturing and/or stress-based optimization is one of the most important factors in today's world. Within the frame of this article, laboratory and numerical testing of an orthotropic burnt ceramic masonry element is presented. The measurements were carried out with Porotherm 30 N+F type bricks, for which uniaxial compressive stress was operated from three different directions. For numerical modeling of measurement results, we have developed a finite element modeling process that approximates the results of the lab experiment.

Kivonat

Falazatok vizsgálata a közelmúltban intenzíven kutatott téma, ugyanakkor ún. anizotrop kerámia falazóelemek elemszintű vizsgálatával nagyon kevés publikáció foglalkozik, azok is csupán az izotrop, másnéven tömör tégla falazóelemekre szorítkoznak. A korszerű, a kialakítását tekintve legelterjedtebben ortotrop falazóelemek vizsgálata rendkívül fontos, mert a kialakítás geometriai, gyártási és/vagy feszültségalapú optimalizációja az egyik leglényegesebb tényezője a mai világunknak. Jelen cikk keretein belül egy ortotrop égetett kerámia falazóelem laboratóriumi és numerikus vizsgálata kerül bemutatásra. A méréseket Porotherm 30 N+F típusú téglával végeztük el, melyre három különböző irányból egytengelyű nyomófeszültséget működtettünk. A mérési eredmények numerikus modellezésére végeselemes modellezési eljárást fejlesztettünk, mely jól közelíti a laborkísérlet eredményeit.

References

Hortobágyi Tamás „Anizotrop falazóelem numerikus és kísérleti vizsgálata”, Tudományos Diákköri Konferencia, Építőmérnöki Kar, Szerkezetépítőmérnöki szekció, Budapest, 2018

Hortobágyi T., Roszevák Zs., Dr. Haris I. „Anizotrop falazóelem numerikus és kísérleti vizsgálata”, Miskolc, XII. Magyar Mechanikai Konferencia, 2019

Haris I., Roszevák Zs. (2017), „Előregyártott vasbeton gerendák numerikus és kísérleti vizsgálata” Vasbetonépítés: A FIB magyar tagozat lapja: Műszaki folyóirat XIX: (1) pp. 2-11., 2017.

Roszevák Zs., Haris I. (2019), „Monolit vasbeton keretsarok numerikus vizsgálata - 1. rész Egyirányú monoton növekvő terhelés” Vasbetonépítés: A FIB magyar tagozat lapja: Műszaki folyóirat XXI: (3) pp. 78-86., 2019.

Roszevák Zs., Haris I. (2020), „Monolit vasbeton keretsarok numerikus vizsgálata - 2. rész Ciklikusan változó terhelés” Vasbetonépítés: A FIB magyar tagozat lapja: Műszaki folyóirat XXII: (3) pp. 73-82., 2020.

Roszevák Zs., Haris I. (2019), „Finite element analysis of cast-in-situ RC frame corner joints under quasi static and cyclic loading”, Revista de la Construccion, 18: (3) pp. 579-594. (2019)

S. Frumento, G. Magenes, P. Morandi, G.M. Calvi “Interpretation of experimental shaer tests on clay brick masonry walls and evaluation of q-factors for seismic design”, Pavia, Olaszország, 2019

Stephen W. Tsai, Edward M. Wu “A General Theory of Strength for Anisotropic Materials”, J. COMPOSITE MATERIALS, Vol. 5 (January 1971), p. 58

T.T. Bui, A. Limam, V. Sarhosis, M. Hjiaj “Discrete element modelling of the in-plane and out-of-plane behaviour of dry-joint masonry wall constructions”, Engineering Structures, 2017

Paulo B. Lourenco, Jan G. Rots, Johan Blaauwendraad “CONTINUUM MODEL FOR MASONRY: PARAMETER ESTIMATION AND VALIDATION”, JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING, 1998

Hortobágyi Tamás “Anizotrop falazóelem numerikus és kísérleti vizsgálata”, Tudományos Diákköri Konferencia, Építőmérnöki Kar, Szerkezetépítőmérnöki szekció, Budapest, 2019

Downloads

Published

2021-06-03