A sűrű belvárosi beépítésben lévő historikus lakóépület korszerűsítés környezeti hatásának általános kérdései

General issues on the environmental impact of residential retrofitting

Authors

  • SZECSKŐ Heléna

Keywords:

lakóépület, sűrű belváros, korszerűsítés, /, downtown buildings, Budapest

Abstract

Most of Budapest's downtown buildings were built at the turn of the century, their static condition is generally adequate, but from an energy point of view, the buildings are outdated. The energy renovation of hisstrorizing buildings can be realized with comprehensive thinking with a complex approach, where the return on modernization can also be examined from the point of view of the energy invested in the renovation. The aim of this study is to explore the general issues of environmental impact assessment of renovations.

Kivonat

A budapesti belvárosi épületek többsége a századfordulón épült, statikai állapotuk általában megfelelő, de energetikai szempontból az épületek elavultak. A histrorizáló épületek energetikai felújítása, komplex szemléletű átfogó gondolkodással valósítható meg, ahol a korszerűsítés megtérülése a felújításba beletett energia szempontjából is vizsgálható. Jelen tanulmány célja felújítások környezeti hatásvizsgálatának általános kérdéseinek feltárása.

References

9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) Épületfelújítási kézikönyv pp.16-23, 2023

2021: Annex VII: Glossary [Matthews, J.B.R., V. Möller, R. van Diemen, J.S. Fuglestvedt, V. Masson-Delmotte, C. Méndez, S. Semenov, A. Reisinger (eds.)]. In Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2021, pp.2231

The Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) - EPB Standards - EPB Center | EPB Standards, 2023

Product carbon footprint | One Click LCA

S. Boehm, et al. State of Climate Action 2023, Systems Change Lab 2023, pp.4-5, .

DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the energy performance of buildings 2021

THE EMBODIED CARBON REVIEW EMBODIED CARBON REDUCTION IN 100+ REGULATIONS & RATING SYSTEMS GLOBALLY utolsó letöltés:2023.11.20.

EN15978 szabvány Az építési munkák fenntarthatósága, az épületek környezeti teljesítményének értékelése ( Sustainability of construction works. Assessment of environmental performance of buildings

Az életciklus-elemzés lehetséges módszerei és értékelési szempontjai (10_2022. ÉPMI)

Auricon Erenregtic Softver

One Click LCA szoftver

Downloads

Published

2024-05-28