Faldiagnosztikai tapasztalatok a népi épületeknél

Wall diagnostic experiences in rural, vernacular buildings

Authors

  • PATAKY Rita

Keywords:

vernacular buildings, structural diagnostics, wall diagnostics, subsequent protection against moisture, salt contamination, construction technology of wall structures, /, népi építészet, szerkezetdiagnosztika, faldiagnosztika, nedvesség elleni utólagos védelem, sószennyezettség, falszerkezet építési technológiája

Abstract

Our vernacular architectural monuments are typically not protected against moisture from the ground, so deterioration and structural damage caused by moisture and salts affect a significant number of buildings. The destructive tests required for wall diagnostics not only show the saturation and salt contamination of the materials that affects the wall structure, but also provide essential data for getting to know the wall structure and the materials that make up its surface and deeper layers.

Kivonat

Népi építészeti emlékeink jellemzően talajból származó nedvesség elleni védelemmel nem rendelkeznek, így a nedvesség és sók okozta állagromlás, szerkezeti károsodás igen jelentős épületállományt érintenek. A faldiagnosztikához szükséges roncsolásos vizsgálatok nem csak a falszerkezetet alkotó anyagok telítettségét és sószennyezettségét mutatják meg, hanem elengedhetetlen adatokat szolgáltatnak a falszövet, valamint annak felszíni és mélyebb rétegeit alkotó anyagok megismeréséhez

References

68/2018. (IV.9) Kormányrendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

2/2019. (VII.1.) ÉPMI Falazott szerkezetek nedvesség- és sóvizsgálata építésügyi műszaki irányelv (Pataky Rita szerk.) ÉMSZB ÉMI, 2019. hozzáférhető: <https://emi.hu/emi/web.nsf/Pub/9R38W9/$FILE/EMI%206.1%20napirend_v5.pdf>

3/2022. ÉPMI (v1_2022. I. 18.) Falazott szerkezetű épületek talajból származó nedvességhatások és sók elleni utólagos védelmének tervezése építésügyi műszaki irányelv (Pataky Rita szerk.) ÉMSZB ÉMI, 2022. hozzáférhető: <https://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/LEA16V/$FILE/falazott_szerkezetu_epuletek_iranyelv_2022_01_18.pdf>

Csobajiné Tóth J. – Horváth S. – dr. Kakasy L.– Vladár P. (szerk.): Talajnedvesség és talajvíz elleni szigetelések tervezési és kivitelezési irányelvei második átdolgozott kiadás ÉMSZ, Budapest, 2024.

Antal Zs.: A hazai lakások fele 1946 előtt épült Magyar Építők, hozzáférhető: <https://magyarepitok.hu/aktualis/2017/01/a-hazai-lakasok-fele-1946-elott-epult>

Déry A.: Öt könyv az építészetről. Gyakorlati műemlékvédelem 5. Festékek, burkolatok, üvegek, szigetelések, gépészet Terc Kiadó, 2020.

ÉMI: Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Budapest, 2015. hozzáférhető: <https://energy.ec.europa.eu/document/download/f552e1ad-360a-45bc-a38b-28b850a627a2_en?filename=EU%C3%81T_164_2_2105_Nemzeti%20%C3%89p%C3%BCletenergetikai%20Strat%C3%A9gia%20150225%20pdf.pdf>

Györffy I.: Magyar falu magyar ház az eredeti kiadás: Turul Kiadás Budapest, 1943., az Akadémia Kiadó reprint sorozata Budapest, 1987.

Kovács M. (szerk.): Mikrocenzus 2016 2. A népesség és a lakások jellemzői Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2017 hozzáférhető: <https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mikrocenzus2016/mikrocenzus_2016_2.pdf>

E. Marx – Dr. F. Heinzerling – G. Barkhausen – Dr. E. Schmitt: Handbuch der Architectur. Dritter Teil: Die Hochbau-Constructionen 1. Band: Constructionselemente in Stein, Holz und Eisen. Fundamente. J.PH. Diehl’s Verlag in Darmstadt 1886.

Pataky R.: Vizet szüntess! avagy Talajból származó nedvesség elleni védelem különös tekintettel a lábazatok kialakítására Magyar Építéstechnika XVI. évfolyam 2023/3 pp16-20

Sabján T. – Buzás M.: Hagyományos falak Terc Kft. 2003

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat webes interaktív térképei hozzáférhető: <https://map.mbfsz.gov.hu/>

Downloads

Published

2024-05-28