A beton ellenálló képességének fokozása cementkiegészítő anyagokkal

Increasing the resistance of concrete with supplementary materials

Authors

  • KOPECSKÓ Katalin
  • Zaid KHAIQANI

Keywords:

cement, concrete, cement additive, chemical resistance, chloride ion migration, /, beton, cement kiegészítőanyag, kémiai ellenálló képesség, kloridion migráció

Abstract

By increasing the durability of reinforced concrete structures, we can ensure a safe and long service life. In our article, we present the results of experiments on binder compositions that provide greater resistance compared to ordinary cement in aggressive chemical media, and simultaneously reducing the penetration of chloride ions to protect the steel reinforcement. Meeting all these expectations, primarily material science approaches are required. The method of our research is (i) to understand the degradation processes occurring due to the relevant physico-chemical effects, (ii) to reduce the rate of degradation processes.

Kivonat

A vasbetonszerkezetek tartósságának fokozásával biztonságos és hosszú használati élettartamot biztosíthatunk. Cikkünkben olyan kötőanyag összetételeken végzett kísérletek eredményeit mutatjuk be, amelyek nagyobb ellenálló képességet biztosítanak a szokványos cementekhez képest, agresszív kémiai közegekkel szemben, egyidejűleg az acélbetét védelme érdekében a kloridionok behatolását csökkentik. Mindezen elvárások teljesítése elsősorban anyagtani, ill. anyagtudományi megközelítéseket igényeltek. Kutatásunk módszere: (i) a vonatkozó fizikai-kémiai hatásokra bekövetkező leromlási folyamatok megismerése, (ii) a leromlási folyamatok sebességének csökkentése.

References

MSZ EN 12390-18:2021. A megszilárdult beton vizsgálata. 18. rész: Kloridmigrációs együttható meghatározása

Kopecskó, K., Balázs, L. Gy., Péczeli, I. Protocol for testing the acid corrosion of concrete or reinforced concrete elements with noozle acid-corrosion equipment, önkéntes műnyilvántartásba véve 009226 számon, Benyújtás országa: Magyarország (2020)

Kopecskó, K., Balázs, L. Gy., Péczeli, I. Vizsgálati protokoll beton ill. vasbeton elemek kémiai ellenállóképességének vizsgálatára forgógépes módszerrel, önkéntes műnyilvántartásba véve 009227 számon, Benyújtás országa: Magyarország (2020)

Balázs L. Gy., Kausay T., Kopecskó K., Nemes R., Nehme S. G., Lublóy É., Józsa Zs., Arany P., „Betonok oldódásos korróziója – szakirodalmi áttekintés”, DOI: 10.32969/VB.2019.3.1 (2019)

JWG Durability Report 2014: Durability. Exposure Resistance Classes, a new system to specify durability in EN 206 and EN 1992. JWG 250/104 - N25 (2014). p. 27.

Downloads

Published

2024-05-28