A Budapest belvárosi historikus lakóépületek energetikai korszerűsítésében rejlő kihívások és lehetőségek

Challenges and opportunities in the energetic modernization of historic residential buildings in Budapest downtown

Authors

  • HORVÁTH Tamás
  • SZECSKŐ Heléna

Keywords:

heritage building, reconstruction, energy efficiency, /, energetikai hatékonyság, historizáló épületek, épület rekonstrukció

Abstract

A significant part of the buildings in the downtown of Budapest were built at the turn of the century, the condition of the load-bearing structures is usually adequate, but the secondary structures and mechanical systems are outdated, and from an energy point of view the building stock is mostly outdated and inefficient. In case of historical buildings, energy renovation is not a simple, self-evident process, as it requires a differentiated approach and striving for the optimum. This study provides an overview of the different building structures, analyses the possibilities of energy renovation, and formulates a proposal on the extent and method of interventions. Using the example of a case study, it quantifies the amount of the energy improvement that can be achieved by implementing different renovation scenarios.

Kivonat

Budapest belvárosi épületeinek jelentős része a századfordulón épült, tartószerkezeti állapotuk általában megfelelő, de a másodlagos szerkezetek és gépészeti rendszerek elavultak, energetikai szempontból az épületállomány korszerűtlen és pazarló. A historikus épületeknél az energetikai felújítás nem egy egyszerű, magától értetődő folyamat, mivel differenciált megközelítést, komplex szemléletű, optimumra törekvő, mély felújítást igényelnek. Jelen tanulmány, a kapcsolódó szakirodalom alapján, áttekintést nyújt az épületek szerkezeteivel kapcsolatban, elemezi az energetikai felújítás lehetőségeit, javaslatot fogalmaz meg a beavatkozások mértékére és módjára. Esettanulmány jelleggel bemutatunk néhány példa értékű épületkorszerűsítést, melyeknél vizsgáljuk az elérhető energetikai változások mértékét.

References

S. Boehm, et al. State of Climate Action 2023, Systems Change Lab 2023, pp.4-5, .

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Városépítési Főosztály, Historikus Városszövet megújítása, történeti Épületállomány Értékőrző Energetikai Fejlesztése Kezelési Kézikönyv, Budapest, April 2016, pp. 245-307

The Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) - EPB Standards - EPB Center | EPB Standards, 2023

DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the energy performance of buildings 2021

9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

Nagy Balázs, Új épületenergetikai szabályozás. Épületenergetikai számítások változásai a 9/2023. ÉKM rendelet alapján, Előadás, Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara,2023

Szűts László, Dr. Szalay Zsuzsa Történeti ablakok hőtechnikai tulajdonságai 1-2 MEGTÉRÜLŐ ÉPÜLETENERGETIKA 2064-5872 3 (2) pp. 20-25 2016

Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) Épületfelújítási kézikönyv pp.16-23, 2023

THE EMBODIED CARBON REVIEW EMBODIED CARBON REDUCTION IN 100+ REGULATIONS & RATING SYSTEMS GLOBALLY utolsó letöltés:2023.11.20.

ISO 14025:2006 Environmental labels and declarations Type III environmental declarations Principles and procedures

2021: Annex VII: Glossary [Matthews, J.B.R., V. Möller, R. van Diemen, J.S. Fuglestvedt, V. Masson-Delmotte, C. Méndez, S. Semenov, A. Reisinger (eds.)]. In Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2021, pp.2231

Product carbon footprint | One Click LCA

Downloads

Published

2024-05-28