Újrahasznosított betonok tűzállósága

Fire resistance of recycled aggregate concrete

Authors

  • HLAVIČKA Viktor
  • ANNUS Roland

Keywords:

recycled aggregate concrete (RAC), high temperature, fire, /, újrahasznosított beton, magas hőmérséklet, tűz

Abstract

In the present study, we investigated recycled concrete's residual compressive and flexural tensile strength after high temperatures. In the experiment, concrete mixtures were prepared using three different water/cement ratios and then crushed into concrete aggregate. Then, we used the concrete aggregate to make recycled concrete mixes. Our research aimed to answer the question of the effect on the fire resistance of recycled concrete made from concrete aggregate when the water/cement ratio of the original concrete is greater than or equal to the v/c used for recycled concrete.

Kivonat

Jelen kutatásunkban zúzott beton adalékanyag felhasználásával készült, újrahasznosított betonok magas hőmérséklet utáni nyomó- és hajlító-húzószilárdságát vizsgáltuk. A kísérlet során három különböző víz/cement tényezőjű szokványos betonkeveréket készítettünk, amit aztán betonzúzalékká aprítottunk. A betonzúzalék felhasználásával elkészítettük az újrahasznosított betonkeverékeket. Kísérletünkkel arra kerestük a választ, hogy milyen hatással van a betonzúzalékból készült újrahasznosított beton tűzállóságára, ha az eredeti beton víz/cement tényezője nagyobb vagy megegyező az újrahasznosított betonnál használt víz/cement tényező értékével.

References

Global Cement and Concrete Association, „CEMENT AND CONCRETE AROUND THE WORLD”. Elérés: 2023. április 10. [Online]. Elérhető: https://gccassociation.org/concretefuture/cement-concrete-around-the-world/

European Aggregates Association, „Annual Review 2020-2021”. Elérés: 2023. április 10. [Online]. Elérhető: https://uepg.eu/mediatheque/media/Final_-_UEPG-AR2020_2021-V05_spreads72dpiLowQReduced.pdf

European Aggregates Association, „Annueal Reviews”. Elérés: 2023. április 10. [Online]. Elérhető: https://uepg.eu/mediatheque/index/1.html

O. Czoboly, „A beton újrahasznosíthatósága adalékanyagként”. Elérés: 2023. április 11. [Online]. Elérhető: https://www.btclabor.hu/hu/beton-ujrahasznositas

K. McNeil és T. H. K. Kang, „Recycled Concrete Aggregates: A Review”, International Journal of Concrete Structures and Materials, köt. 7, sz. 1. Korea Concrete Institute, o. 61–69, 2013. március 1. doi: 10.1007/s40069-013-0032-5.

B. Wang, L. Yan, Q. Fu, és B. Kasal, „A Comprehensive Review on Recycled Aggregate and Recycled Aggregate Concrete”, Resources, Conservation and Recycling, köt. 171. Elsevier B.V., 2021. augusztus 1. doi: 10.1016/j.resconrec.2021.105565.

fib BULLETIN 38, Fire design of concrete structures - materials, structures and modelling. Sprint-Digital-Druck, 2007.

V. Hlavička, L. E. Hlavicka-Laczák, és É. Lublóy, „Residual fracture mechanical properties of quartz and expanded clay aggregate concrete subjected to elevated temperature”, Constr Build Mater, köt. 328, ápr. 2022, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2022.126845.

G. L. Balázs és mtsai., „TŰZ HATÁSAI A BETON SZERKEZETÉRE – Helyzetfelmérő jelentés”, VASBETONÉPÍTÉS, köt. 19, sz. 2, o. 26–32, 2017.

ISO 834-1, „Fire-resistance Tests – Elements of building construction, Part 1: General requirements”, 1999.

MSZ EN 12390-3, „A megszilárdult beton vizsgálata – A próbatestek nyomószilárdsága”, 2009.

MSZ EN 12390-5, „A megszilárdult beton vizsgálata - A próbatestek hajlító-húzószilárdság vizsgálata”, 2009.

É. Lublóy, „Tűz hatása a betonszerkezetek anyagaira”, PhD értekezés, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, PhD értekezés, 2008.

S. Sólyom, M. Di Benedetti, M. Guadagnini, és G. L. Balázs, „Effect of temperature on the bond behaviour of GFRP bars in concrete”, Compos B Eng, o. 107602, nov. 2019, doi: 10.1016/j.compositesb.2019.107602.

MSZ EN 1992-1-2, „Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése, 1-2. rész: Általános szabályok. Szerkezetek tervezése tűzhatásra”, 2013.

Downloads

Published

2024-05-28