Építhetünk-e útalapot stabilizált talajból? Ha nem, akkor miért igen?

Can be used stabilized soil for road foundation? If not, then why yes?

Authors

  • Balázs–Csaba FÜLÖP
  • Gábor KÖLLŐ

Keywords:

talajkezelés, talajstabilizáció, recycling, ECO, jövő

Abstract

Recycling, reusing is becoming an increasingly important issue today. We engineers are responsible to our society for choosing the most suitable technology. The executed works greatly influences the environment and thereby the future of our own and our children. After the economical crisis, the designers and engineers started  to think more and more ECO= Economic & Ecologic. Comparision the soil stabilization with changing the bad soil with a better one or with a gravel layer the concluzion is:

  1. Less execution time
  2. Less material transported
  3. Less energy consumed
  4. Less impact on the environmet

Kivonat

Napjainkban egyre nagyobb szerepet kap az újra felhasználás, újrahasznosítás. Mi mérnökök, felelősséggel tartozunk a közösségünknek, azáltal, hogy a legmegfelelőbb tehnológiákat válasszuk. Az elvégzett munkálatok nagyban befolyásolják környezetünket, ezáltal a mi és gyerekeink jövőjét is. A gazdasági válság után úgy az építészek, mint a mérnökök egyre jobban kezdtek ECO= Economic & Ecologic (Gazdaságos & Ökológikus) módon gondolkodni. Összehasonlítva a talaj stabilizációt a gyenge talaj jobb minőségűre vagy homokos-kavicsra cserélésével a következőket vonhatjuk le:

  1. Kevesebb kivitelezési idő
  2. Kevesebb szállítás
  3. Kevesebb felhasznált energia
  4. Kevesebb hatás a környezetre

References

C 196-86 - Instrucțiuni tehnice pentru folosirea pământurilor stabilizate la fundații

NP 081-2002 - Normatv de dimensionare a structurilor rutiere rigide

PD 177-2001 - Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple și semirigide

STAS 1709-1-90 - Adâncimea de îngheț în complexul rutier_Prescrițtii de calcul

STAS 6400-84 - Lucrări de drumuri, Straturi de bază și de fundație, Condiții tehnice generale de calitate

STAS 10473-1-87 - Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu ciment - Condiții tehnice generale de calitate

STAS 10473-2-86 - Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianți hidraulici sau puzzolanici - Metode de determinare și încercare

Downloads

Published

2023-06-01