A geotermális energia felhasználása a mezőgazdaságban, annak előnyei és hátrányai

Advantages and disadvantages of using geothermal energy in agriculture

Authors

  • János TAKÁCS

Keywords:

thermal water, submersible pump, district heating system, plate heat exchanger, energy efficiency, /, hévíz, búvárszivattyú, távhőrendszer, lemezes hőcserélő, energiahatékonyság

Abstract

The article describes open geothermal energy systems, which are used to ensure the need for heat in objects for growing vegetables and flowers. The most modern technologies for ensuring the need for heat for heating objects intended for growing special varieties of tomatoes in greenhouses in Kolárovo, Horná Potôn and Dunajská Streda and in special foil greenhouses in Zemné are observed.
The use of renewable energy sources (RES) means reducing dependence on fossil fuel supplies, mainly natural gas from Russia. The use of RES hides energy, economic and ecological advantages. Support for the use of RES is also enshrined in Directive 2018/844 of 30/05/2018, which amends Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings and Directive 2012/27/EU on energy efficiency. The use of geothermal energy in agriculture has great potential, but the state's support is not sufficient for the domestic production of vegetables to progress. At the end of the article, the pros and cons of the monitored open geothermal energy systems will be pointed out.

Kivonat

A cikk tartalmazza a nyílt geotermikus energiarendszereket, amelyeket a zöldség- és virágtermesztési helyek hőszükségletének biztosítására használnak. A legmodernebb technológiákat figyelik meg a különleges paradicsomfajták termesztésére szolgáló objektumok fűtési hőszükségletének biztosítására Gúta (Kolárovo), Felső Patony (Horná Potôn) és Dunaszerdahely (Dunajská Streda) üvegházakban, valamint a Szímői (Zemné) speciális fóliás üvegházakban.
A megújuló energiaforrások (ME) használata a fosszilis tüzelőanyagok, elsősorban az oroszországi földgáz kínálatától való függés csökkenését jelenti. A ME felhasználása energetikai, gazdasági és ökológiai előnyöket rejt. A ME használatának támogatását a 2018/05/30-i 2018/844  EU irányelv is rögzíti, amely módosítja az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelvet és az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelvet. A geotermikus energia mezőgazdasági felhasználása nagy lehetőségeket rejt magában, de az állami támogatás nem elegendő a hazai zöldségtermesztés előrehaladásához. A cikk végén a megfigyelt nyílt geotermikus energetikai rendszerek előnyeire és hátrányaira mutatunk rá.

References

PETRAŠ, D. et al.: Obnoviteľné zdroje energie pre nízkoteplotné systémy (Megújuló energiaforrások alacsony hőmérsékletű rendszerekben) JAGA, Pozsony 2009, 223 oldal, ISBN 978-80-8076-075-5

POPOVSKI, K. Geothermally Heated Greeenhouses in the World, Guideline and Proc. International Workshop on Heating Greenhouses with Geothermal Energy, Ponta Delgda, Azores, 1998. 42 - 48s.

TAKÁCS, J.: Využívanie geotermálnej energie pre skleníkové hospodárstvo v Kolárove. (Geotermikus energia felhasználása üvegházi gazaságban Gútán) In: Vnútorná klíma poľnohospodárskych objektov 2014 [elektronický zdroj]: AGROKOMPLEX. Nitra, SR, 22.8.2014. Bratislava: SSTP, 2014. ISBN 978-80-89216-64-2. str. 87-92

TAKÁCS, J.: Využívanie geotermálnej energie pre skleníkové hospodárstvo v Hornej Potôni (Geotermikus energia felhasználása üvegházi gazdaságban Felső Patonyban). In Nízkoteplotné vykurovanie 2015: zborník prednášok z 15. vedecko-odbornej konferencie so zahraničnou účasťou. Štrbské Pleso, SR, 19.-20.5.2015. 1.vyd. Bratislava: SSTP, 2015, S. 85-91. ISBN 978-80-89216-71-0.

TAKÁCS, J.: Využívanie geotermálnej energie na vykurovanie fóliovníkov v Zemnom (Geotermikus energia felhasználása fóliaházak fűtésére Szímőn) 13. Konferencia Nízkoteplotné vykurovanie na tému: Obnoviteľné zdroje energie pre nízkoteplotné systémy. SSTP, 22. – 23. 5. 2013, Wellness Hotel Šport Donovaly, str. 81 – 84

KONTRA, J: Hévízhasznosítás, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2004.

ÁLLÓOVÁ, V. - TAKÁCS, J.: Hodnotenie účinnosti využitia geotermálnej energie v prevádzke skleníkového hospodárstva v Dunajskej Strede (A geotermikus energia felhasználásának hatékonyságának értékelése az üvegházgazdaság működésében Dunaszerdahelyen). In Vykurovanie 2022 [el. zdroj]: zborník prednášok z 30. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému – Čistá energia pre modrý vzduch a zelenú prírodu. Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 14. - 18. február 2022. 1. vyd. Bratislava: SSTP, 2022, USB, s. 223-228. ISBN 978-80-89878-88-8

Osobná prehliadka fóliového hospodárstva v Kolárove, Zemnom, Hornej Potôni, a Dunajskej Strede. (Személyes látogatás Gútán, Felső Patonyban, Szímőn és Dunaszerdahelyen.)

Downloads

Published

2023-06-01