Saját készítésű csapadék szimulációs modell a magyarországi irányelvek tükrében

A self-developed precipitation simulation model in light of Hungarian guidelines

Authors

  • Károly Lehel KOVÁCS
  • Csaba SCHVARCKOPF

Keywords:

rainfall, simulation, computer fluid dynamics model, CFD, rainwater drainage, /, csapadékvíz, szimuláció, számítógépes fluid dinamikai modell, esővízelvezetés

Abstract

In engineering practice in Hungary, the design of roof coverings, underlays, and rainfall drainage systems relies on both domestic and international standards and guidelines. The values obtained in this way are estimations based on real measurements. Today, we have access to particle simulations equipped with physical parameters and render models that simulate their interaction with the environment, which are primarily widespread in the field of visual design. In this article, we attempt to utilize a self-developed computer fluid dynamics (CFD) model for the verification of the guideline based cross-section of a rainwater drainage system (gutter) for various side-to-main water catchment area ratios.

Kivonat

A magyarországi mérnöki gyakorlatban a tetőhéjazatok, alátétszigetelések és csapadékvíz elvezető rendszerek tervezése során hazai és külföldi szabványokra, irányelvekre támaszkodhatunk. Az így kapott értékek valós méréseken alapuló becslések. Ma rendelkezésünkre állnak fizikai paraméterekkel felruházott részecskéket és azok környezettel való viszonyát szimuláló rendermodellek, melyek elsősorban a látványtervezés területén elterjedtek. A cikkben kísérletet teszünk egy saját készítésű számítógépes fluid dinamikai (CFD) modell felhasználására az esővízelvezető rendszer (ereszcsatorna) irányelv alapján méretezett keresztmetszetének ellenőrzésére különböző oldalarányú vízgyűjtő terület esetén.

References

***: Ansys Szoftver. eCon Engineering, https://www.econengineering.com/hu/simulation-software/ansys-system-tools/ (Utolsó letöltés: 2023. 05.15).

***: OpenFOAM. ESI Group, https://www.openfoam.com/ (Utolsó letöltés: 2023. 05.15).

***: Sim Flow. EASY, https://sim-flow.com/ (Utolsó letöltés: 2023. 05.15).

***: Sim Flow. EASY, https://sim-flow.com/ (Utolsó letöltés: 2023. 05.15).

***: Precise Simulation. CFDTool - MATLAB CFD Simulation GUI &Toolbox, https://github.com/precise-simulation/cfdtool/releases/tag/1.9.2 (Utolsó letöltés: 2023. 05.15).

***: Quickly & Effectively Simulate Fluid Flow. SOLID SOLUTIONS, https://www.solidsolutions.co.uk/solidworks/simulation/packages/flow-cfd.aspx (Utolsó letöltés: 2023. 05.15).

***: tyFlow. tyFlow, https://pro.tyflow.com/ (Utolsó letöltés: 2023. 05.15).

***: Houdini. SideFX, https://www.sidefx.com/products/houdini/ (Utolsó letöltés: 2023. 05.15).

Dr. Birghoffer Péter: Bádogos munkák tervezési és kivitelezési szabályai. Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége, Budapest, 2013, 194-198.

***: MSZ EN 12056-3:2001 Gravitációs vízelvezető rendszerek épületen belül. 3. rész: Csapadékvíz-elvezetés, kialakítás és számítás. Magyar Szabványügyi Testület, https://ugyintezes.mszt.hu/webaruhaz/szabvany-adatok?standard=105374 (Utolsó letöltés: 2023. 05.15).

***: MSZ-04-134:1991 “Épületek csatornázása"Magyar Szabványügyi Testület, https://ugyintezes.mszt.hu/webaruhaz/szabvany-adatok?standard=86183 (Utolsó letöltés: 2023. 05.15).

***: DIN 1986-100 "Épületek és telkek vízelvezetése" (ford.) Beuth Verlag GmbH, https://www.beuth.de/de/norm/din-1986-100/264064948 (Utolsó letöltés: 2023. 05.15).

Ulbrich, CarltonW.: Natural Variations in the Analytical Form of the Raindrop Size Distribution, Journal of Climate and Applied Meteorology Volume 22 1983, 1764-1775. https://journals.ametsoc.org/ view/ journals/apme/22/10/1520-0450_1983_022_1764_nvitaf _2_0_co_2.xml (Utolsó letöltés: 2023. 05.15).

Downloads

Published

2023-06-01