A Budapest körüli M0 útgyűrű tervezésének tapasztalatai, egyedi sajátosságai

Specific design experience gained from designing the motorway ring „M0”around the city Budapest

Authors

 • Gábor KŐRÖSI

Keywords:

planning of a motorway, optimal route, special grade-separated junctions, concrete carriegeway, special road structures, /, gyorsforgalmi út tervezése, optimális nyomvonal, speciális különszintű csomópontok, betonburkolat, speciális közúti műtárgyak

Abstract

The reason for the establishment of the M0 ring road, its functions, the resulting special planning tasks and challenges.

 • Determining an optimal route acceptable to the stakeholders, bearing in mind the most important environmental protection and settlement development aspects;
 • Designing individual junction systems that meet road network and traffic needs;
 • Desigingn concrete carriegeway accepted due to the traffic of heavy goods vehicles;
 • Specific large structures (Danube bridges);
 • Tunnels and the reasons for their establishment;

Kivonat

Az M0 útgyűrű létesítésének indoka, funkciói, az ezekből következő speciális tervezési feladatok, kihívások.

 • Az érintettek számára elfogadható, optimális nyomvonal kijelölése a kiemelten fontos környezetvédelmi és településfejlesztési szempontok figyelembe vételével;
 • A közúthálózati és forgalmi igényeknek megfelelő egyedi csomópontrendszerek tervezése;
 • A nehéz tehergépjármű forgalom miatt elfogadtatott beton pályaburkolat tervezése;
 • Egyedi nagy műtárgyak (Duna-hidak);
 • Alagutak és létesítésük indokai;

References

-

Downloads

Published

2023-06-01