Feltöltési idő számítása páradiffúziós ellenőrzés során

Determination the time to reach equilibrium at vapour diffusion calculation

Authors

  • László FÜLÖP

Keywords:

vapor diffusion examination, vapour flow, time to reach equilibrium state, vapour balance, ressure difference cumulation, /, páradiffúziós számítás, páraáram, feltöltési idő, nedvességmérleg módszer, páranyomás különbség összegzés módszer

Abstract

During the vapor diffusion examination of building structures, the first step is to calculate the distribution of partial vapor pressure and saturation pressure in the cross section of the structure. assuming a steady state condition. If during this we get the result that there is condensation in the structure, then we calculate the time to reach equilibrium state, based on the moisture absorption capacity of the structure. If this time is longer than the heating period, then the structure is applicable because it does not reach the saturated state. During the calculation of the time to reach equilibrium state, the vapour flow entering the structure is taken as if it were the vapour flow according to the dimensioning condition for the entire time, but this does not correspond to reality. This article presents a procedure that takes into account that the outside temperature and humidity change during the heating season. The presented calculation is not more complicated than the one set in the standard, but the result is more realistic.

Kivonat

Az épületszerkezetek páradiffúziós ellenőrzése során első lépésben kiszámítjuk a parciális páranyomás és a telítési nyomás eloszlást a szerkezet keresztmetszetében. állandósult állapot feltételezésével. Ha ennek során azt az eredményt kapjuk, hogy a szerkezetben páralecsapódás van, akkor kiszámítjuk a feltöltési időt, ami az egyensúlyi állapot eléréséhez szükséges idő, a szerkezet nedvességfelvevő képessége alapján. Ha ez az idő hosszabb, mint a fűtési időszak, akkor a szerkezet megfelel, mivel nem éri el a telített állapotot. A feltöltési idő számítása során a szerkezetbe jutó páraáramot úgy vesszük, mint ha a teljes időben a méretezési állapot szerinti páraáram lenne, ez azonban nem felel meg a valóságnak. Jelen cikk bemutat egy olyan eljárást, ami figyelembe veszi, hogy a külső hőmérséklet és páratartalom változik a fűtési idény során. A bemutatott számítás nem bonyolultabb, mint a szabvány szerinti, ugyanakkor az eredménye reálisabb.

 

References

Dr. Zöld András: Épületfizika, BME 1994.

MSZ-24140:2015

Geographic Information System (GIS) (SOLARGIS) database

Downloads

Published

2023-06-01