Raktár-irányítási rendszerek hatékonyságnövelési lehetőségeinek vizsgálata / Examination of Efficiency Improvement Possibilities for Warehouse Management Systems

Péter TAMÁS, Béla ILLÉS

Összefoglaló


In the practical situations the ERP systems’ warehouse management systems (WMS) don’t satisfy the
customer needs in every cases. In many cases numerous the improvement possibilities are untapped (e. g.
optimized material handling, system evaluation functions, etc.). The paper explores the possible improvement
directions of warehouse management systems, as well as possible ways of their realization as well. The one
mode of the development is making of the supplementary applications which detail of realization method will
be also presented in this paper. The elaborated procedure’s application will be illustrated through a real
company problem as well.
ÖSSZEFOGLALÓ
A gyakorlati életben a vállalatirányítási (ERP) rendszerekhez beszerezhető raktár-irányítási rendszerek
(WMS) működése nem minden esetben elégíti ki a vállalati igényeket. Sok esetben számos fejlesztési lehetőség
marad kiaknázatlan (pl. optimalizált anyagmozgatás, rendszerértékelő funkciók, …, stb.). A dolgozat feltárja a
WMS-ek továbbfejlesztésének lehetséges irányait, valamint a megvalósítás lehetséges formáit is. A fejlesztés
egyik gyakran alkalmazott módja a kiegészítő alkalmazások készítése, mely megvalósítási módszerének ismertetése
szintén a dolgozat tárgyát képezi. A kidolgozott eljárás alkalmazását egy konkrét vállalati probléma
megoldásán keresztül is bemutatjuk.

Kulcsszavak


fejlesztési lehetőségek, WMS, ERP,

Teljes szöveg:

PDF

Bibliográfiai hivatkozások


M. Rother M., J. Shook: Learning to See: Value Stream Mapping to Add Value and Eliminate Muda, Lean

Enterprise Institute ISBN 0966784308

J. Cselényi, B. Illés: Planning and controlling of material flow systems. Textbook, Miskolci Egyetemi Kiadó

(2006)

Cs. Tápler, T. Hartványi, K. Krivács: Basic requirements of material traceability in warehouses In: Romualdas

Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Remigijs Počs (szerk.) The 6th International Scientific Conference

Business and Management 2010: Selected Papers. Konferencia helye, ideje: Vilnius, Litvánia, pp. 849-855. (2010)

E. Frazelle: World-Class Warehousing and Material Handling, ISBN 0-07- 137600-3.

B. Illés, E. Glistau, N. I: C. Machado: Qualitätssicherung der Logistik und Logistik in der Qualitätssicherung,

COMEC 2004, ISBN 959-250- 147-5, Cuba (2004)

M. ten Hompel; T. Schmidt: Warehouse Management − Organisation und Steuerung von Lager- und

Kommissioniersystemen. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg (2010)

P. Dobos, B. Illés, P. Tamás: Conception for selection of adequate warehouse material handling strategy, Advanced

Logistic Systems:Theory and Practice 9: (1) pp. 53-60 (2015)

L. Chen, A. Langevin, D. Riopel:A tabu search algorithm for the relocation problem in a warehouse system, Int. J.

Production Economics pp 147-156 (2011)

B. Keyte, D. A. Locher: The complete lean enterprise: Value stream mapping for administrative and office

processes, ISBN: 978-1-4200-8153-4, CRC Press, Taylor and Francis Group (2004)

G. Gianpaolo , L. Gilbert, M. Roberto: Introduction to Logistics Systems Planning and Control, ISBN: 0-470-

-7, pp. 119-155.

E. M. David: Warehouse distribution and operations handbook, ISBN 0-07- 044002-6

T. Jedlicska, R. Skapinyecz: Introduction of ModernWarehouse-Automation Technologies, XXVII. microCAD

International Scientific Conference, 2013, University of Miskolc, Hungary


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN Print: 1454-0746; ISSN Online: 2458-0201