Bors Károly geodéziai műszertervező (1906-1975)

Károly Bors, designer of surveying instruments (1906-1975) / Károly Bors, proiectant de instrumente de topografie (1906–1975)

  • ANTAL Ákos
Keywords: finommechanikai-optikai ipar, Magyar Optikai Művek, geodéziai műszerek, teodolit, szintező

Abstract

Károly Bors one of the most well-known Hungarian designer of surveying instruments was born in Kunszetmiklós in 1906. He received his civil engineering degree at Royal Joseph University in 1933. With the recommendation of his professor Károly Oltay he began working at Hungarian Optical Works as a designer of surveying instruments. The importance and the modernity of his instruments was demonstrated by the fact that he was awarded the Kossuth Prize for designing successful and well-known instruments abroad in 1958. The instrument family the Te-D1 theodolite, the Ni-B1 optical level and the Ma-1 plane table , designed alongside his leadership, received the Grand Prix award at the World Exposition 1958 in Brussels. He received a scientific degree from the Hungarian Academy of Sciences for his activities in the field of design and scientific work in 1959. He taught at the Institute for Advanced Engineering of Technical University of Budapest for several years, lecture notes written by him on measuring technology are still in use Today. One of his greatest professional achievements was the introduction of the production of glass circles in Hungary. He died in 1975 in Budapest. The article presents the life and technical works of Károly Bors mainly from the point of view of evolution Hungarian surveying instruments industry.

 

Rezumat
Károly Bors, unul dintre cei mai cunoscuți proiectanți maghiari de instrumente de topografie, s-a născut la Kunszetmiklós în 1906. A primit diploma de inginer civil la Universitatea Tehnică din Budapesta  în 1933. Cu recomandarea profesorului său Károly Oltay, a început să lucreze la Magyar Optikai Művek (Compania Ungară de Optică) ca un proiectant de instrumente de topografie. Importanța și modernitatea instrumentelor sale a fost recunoscută și prin faptul că a primit Premiul Kossuth în 1958 pentru proiectarea și realizarea unor instrumente recunoscute și în străinătate. Familia instrumentelor proiectate sub conducerea lui – teodolitul Te-D1, dispozitivul de nivelare optic Ni-B1 și masa de măsurare Ma-1 –  a primit Marele Premiu la Expoziția Mondială din 1958 de la Bruxelles. În 1959 a obținut diploma de candidat în științe tehnice de la Academia Maghiară. A predat la Institutul de Inginerie Avansată al Universității Tehnice din Budapesta, manualele scrise de el despre tehnologia de măsurare sunt folosite și astăzi. A murit la Budapesta în 1975. Articolul prezintă viața și lucrările tehnice ale lui Károly Bors în principal din punctul de vedere al evoluției industriei maghiare a instrumentelor de topografie.

 

Kivonat
Bors Károly, a legismertebb magyar geodéziai műszertervező 1906-ban született Kunszentmiklóson. A Királyi József Műegyetem szerzett kultúrmérnöki oklevelet 1933-ban. Professzora, Oltay Károly ajánlására került a Magyar Optikai Művekhez, ahol geodéziai műszerek tervezésével kezdett foglalkozni. Műszerei jelentőségét és korszerűségét bizonyítja, hogy 1958-ban több, a világpiacon is versenyképes korszerű műszer kidolgozásáért Kossuth-díjat kapott. Az 1958-as brüsszeli világkiállításon az irányítása mellett született és kiállított műszercsalád a Te-D1 teodolit, az Ni-B1 szintező és az Ma-1 mérőasztal felszerelés nagydíjat (Grand Prix) kapott. A Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Minősítő Bizottsága 1959-ben addigi tudományos munkássága alapján a műszaki tudományok kandidátusává nyilvánította. Több éven keresztül tanított a Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézetében, az általa írt méréstechnológiai egyetemi jegyzetei azóta is használatban vannak. Az egyik legjelentősebb szakmai eredménye az üvegkörök gyártásának magyarországi bevezetése volt. 1975-ben halt meg Budapesten. Az alábbi tanulmány Bors Károly életét és műszaki alkotásait elsősorban a magyarországi geodéziai műszergyártás fejlődésének szemszögéből kívánja bemutatni.

 

References

ALPÁR Gyula, SOMOGYI József: A MOM Ni-B1 szintezőműszer teljesítményadatainak vizsgálata, Geodé-zia és Kartográfia, 12. évf. 1. sz. (1960) 37–45. o.

ANTAL Ildikó: SÜSS Nándor, a hazai finommechanikai ipar megteremtője, in: Süss Nándor Emlékkötet, szerk.: Imre László, Magyar Optikai Művek Emlékalapítvány, Budapest, (2018) 17–30. o.

BÁRÁNY Nándor: Optikai Műszerek Elmélete és Gyakorlata III. kötet, Nehézipari Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat, Budapest, (1953) 238–269. o.

BENDEFY László: A magyar földmérés 1890–1920, MÉM Országos Földügyi és Térképészeti Hivatala, Bu-dapest (1970)

BENDEFY László: Korszerű szintezőműszerek, Geodézia és Kartográfia, 5. évf. 3. sz. (1953) 143–150. o.

BERNOLÁK Kálmán (szerk.): Százéves a Magyar Optikai Művek, szerk.: BERNOLÁK Kálmán, Magyar Op-tikai Művek, Budapest, (1976)

BORS Károly: Redukáló tachiméter, szabadalmi leírás, lajstromszám: 142.076 (1956)

BORS Károly: Tengelyszerkezet elsősorban teodolitokhoz, szabadalmi leírás, lajstromszám: 144.439 (1954)

BORS Károly: Univerzális redukáló tachiméter és ahhoz tartozó szabatos távolság- és magasságmérésre al-kalmas léc, szabadalmi bejelentés, lajstromszám: 146.190 (1960)

BORS Károly: Radiális helyzetű koaxiális kötő- és paránycsavar, szabadalmi leírás, lajstromszám: 147.351 (1958)

BORS Károly: Kényszerközpontosító szerkezet geodéziai műszerekhez, szabadalmi leírás, lajstromszám: 147.352 (1961)

BORS Károly: Egytengelyes kötő- és parány csavar, szabadalmi leírás, lajstromszám: 147.353 (1960)

BORS Károly: Állvány, főleg geodéziai műszerekhez, szabadalmi leírás, lajstromszám: 148.521 (1961)

BORS Károly: 80 éves a Magyar Optikai Művek, Geodézia és Kartográfia, 8. évf. 4. sz. (1956) 311-321. o.

BORS Károly 1960. május 26-án kelt önéletrajza alapján, melyet Bors Ágnes és dr. Selymes Alfonz bocsá-tott rendelkezésre.

BORS Károly: A korszerű teodolitok szerkesztésének problémái, Geodézia és Kartográfia, 12. évf. 2. sz. (1960) 77–87. o.

BORS Károly (1956) i. m. 311–321. o.

BORS Károly: A Magyar Optikai Művek MOM MF típusú mérőasztala, Geodézia és Kartográfia, 8. évf. 1. sz. (1959) 56–67. o.

BORS Károly: A tangenstávmérők fejlődése, Geodézia és Kartográfia, 11. évf. 4. sz. (1959) 275–282. o.

BORS Károly: Korszerű teodolitok szerkesztésének problémái, A Magyar Optikai Művek egymásodperces teodolitja, Geodézia és Kartográfia, 12. évf. 2. szám (1960) 77–87. o.

BORS Károly: Gépipari mérőműszerek, Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, Budapest, (1952)

BORS Károly: Gépipari mérőműszerek, Tankönyvkiadó Budapest (1952)

BORS Károly: Gépipari mérőműszerek, Közoktatásügyi Jegyzetellátó Budapest (1953)

BORS Károly: Hibaelmélet és méretellenőrző műszerek jellemzői, Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, Bu-dapest, (1954)

BORS Károly: Bevezetés a valószínüségszámítás tömeggyártási alkalmazásába, Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, Budapest, (1955)

COUTTS, Brian John: The Influence of Technologyon the Land Surveying Profession, értekezés, University of Otago, New Zealand, (2017) 73-74. o.

COX, Ronald C. The development of survey instrumentation 1780–1980, Survey Review, Volume 28, Issue 219 (1986) 234–255. o.

DARVAS Pálné et al. (szerk): Kossuth-díjasok és Állami Díjasok almanachja 1948–1985, szerk.: KLE-MENT Tamás, TERJÉK József, Akadémiai Kiadó, Budapest, (1988) 334. o.

ELISZEEV, Szergej Vladimirovics: Geodezicseszkie insztrumenti i pribori, 3rd ed. Nedra, Moscow, (1973) 216–224. o.

FEJÉR Zoltán: Magyar fényképezőgépek 1856–1966, Soós kereskedés kiadása (1977)

FEJÉR Zoltán: Hungarian Cameras - Ungarische Kameras, Hogyf Editio, Budapest, (2001)

FIALOVSZKY Lajos (szerk.): Geodéziai műszerek, szerk.: FIALOVSZKY Lajos, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, (1979) 308–309. o.

FIALOVSZKY Lajos (1979) i. m. 117–125. o.

FIALOVSZKY Lajos (1979) i. m. 172–178. o.

FIALOVSZKY Lajos (szerk.): Surveying instruments and their operational principles, szerk.: Lajos FIA-LOVSZKY, Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam (1991), 200–201. o.

FRIČ, Josef Jan Alexander & FRIČ, Jan LUDVÍK: Der neue Grubentheodolit „Duplex”, Zeitschrift für Inst-rumentenkunde, 6, c.7, (1886) 221–232. o.

FRIČ, Josef Jan Alexander & Frič, Jan LUDVÍK: Der neue Grubentheodolit „Duplex”, Zeitschrift für Inst-rumentenkunde, 6, c.9, (1886) 305–308. o.

GALLAI Gyula: Torziós felfüggesztő szálak méretezési és stabilitási kérdései, Finommechanika, 3. évf. (1964) 361–364. o.

GROHS György (szerk.): Magyar Optikai Művek R.-T. ,,Süss Nándor” Műszerész és Optikai Szakirányú Iparostanonciskolájának Évkönyve az 1941–42. iskolai évről, az iskola fennállásának 58. évében, közzé-tette: GROHS György, Az Iparostanonciskola Igazgatósága, Budapest, (1942) 5–6. o.

GROHS György (szerk.): Magyar Optikai Művek R.-T. ,,Süss Nándor” Műszerész és Optikai Szakirányú Iparostanonciskolájának Évkönyve az 1942-43. iskolai évről, az iskola fennállásának 59. évében, közzétet-te: GROHS György, Az Iparostanonciskola Igazgatósága, Budapest, (1943) 8. o.

GROHS György i. m. (1943) 18. o.

GROHS György i. m. (1942) 17–20. o.

HALMOS Ferenc: A rátétgiroszkópok szerkezeti kialakítása és vizsgálatuk eredményei, Geodézia és Kar-tográfia, 19. évf. 6. sz. (1967) 414–422. o.

HALMOS Ferenc: Giroteodolitok torziós felfüggesztő szalagjainak vizsgálata, Bányászati és Kohászati La-pok. Bányászat, 101. évf. 9. sz. (1968) 569–574. o.

HÁNEK, Pavel, ŠVEJDA, Antonín: To the History of the Production of Geodetic Instruments in Bohemia, XXI Congress FIG, Brighton, Papers from the ad hoc Commission History of Surveying, (1998) 59–67. o.

HÁNEK, Pavel: Tradition geodätischer Instrumente in Tschechien, Vermessung, Photogrammetrie, Kul-turtechnik, Band (Jahr): 99 Heft 4, (2001) 237–241. o.

HÁNEK, Pavel: History of surveying instruments in Bohemia, Jemná mechanika a optika, 42, No. 4, (1997) 94–98. o.

HÁNEK, Pavel, ŠVEJDA, Antonín: Dulní teodolit DUPLEX firmy J. & J. Frič. II. konference Merické přístroje a výpočetní technika - historie a současnost, Ostrava, Společnost dulních měřičů a geologů ČR, (1993) 35–39. o.

HÁNEK, Pavel: K historii výroby geodetických přístrojů v Čechách, Jemná mechanika a optika, 42, 4, (1997) 94–98. o.

HOLLAI Kornél: Hollai Kornél gépészmérnök és a MOM, in: Fejezetek a Magyar Optikai Művek és utódai történetéből 1876–2015, szerk.: NÁDUDVARI Zoltán, Magyar Optikai Művek Emlékalapítvány, Budapest (2015) 150–152. o.

HOLLAI Kornél: A MOM Ko-Bl kódteodolit és használata, Geodézia és Kartográfia, 24. évf. 2. sz. (1972), 118–122. o.

KALLÓ Péter: A magyar girotájolók, Haditechnika, 18. évf. 1. sz. (1984) 2–9. o.

KALLÓ Péter: Maradandó élményeim a MOM-ról, in: Fejezetek a Magyar Optikai Művek és utódai törté-netéből 1876–2015, szerk.: NÁDUDVARI Zoltán, MOM Emlékalapítvány, Budapest, (2015) 187–188. o.

KISFALUSI Gábor: A finommechanikai ipar meghonosítása Magyarországon, A Magyar Optikai Művek (MOM) vázlatos története, Unicus Műhely, Budapest (2018) 43–44. o.

KISFALUSI Gábor: 110 éve nyitotta meg kapuit a Magyar Optikai Művek, Honismeret, 2. sz. (2015) 11–13. o.

KISFALUSI Gábor: A MOM parkban álló Íjazó szobor története, in: Hegyvidéki históriák, Tarsoly Kiadó, Budapest, (2014) 88–92. o.

KISFALUSI Gábor: Egykori MOM vezető tervező visszaemlékezése, in: Fejezetek a Magyar Optikai Mű-vek és utódai történetéből 1876–2015, szerk.: NÁDUDVARI Zoltán, Magyar Optikai Művek Emlékalapít-vány, Budapest (2015) 156–159. o.

MAKRA Zsigmond: Díjak 1950–1990, Fizikai Szemle, XLI. évf. 12. sz. (1991) 453. o.

MIHANCSIK Zsófia (szerk.): A Farkasréti Temető 3., Budapesti Negyed, 42., szerk.: MIHANCSIK Zsófia, Budapest Főváros Levéltára, Budapest, (2003) 617. o.

MISCH Sebő: Ismét íjazhat egy szobor a volt MOM területén, Hegyvidék Újság, XXXVII. évf. 21. sz. (2007)

NÁDASI András: Calderoni István és Hopp Ferenc vállalata, Könyv és Nevelés, 4. sz. (2007) 102–114. o.

NÁDUDVARI Zoltán (szerk.): A MOM meghatározó gyártmányai, technológiái 1990-ig és azok részbeni folytatása napjainkban, in.: Fejezetek a Magyar Optikai Művek és utódai történetéből, 1876-2015}, szerk.: NÁDUDVARI Zoltán, MOM Emlékalapítvány, Budapest, (2015) 21-36. o.

PARRAGH Ferenc: A teodolit körének készítése és megbízhatósága, Térképészeti Közlöny, III. kötet, 1-2. füzet, Magyar Királyi Állami Térképészet, Budapest, (1934) 113–142. o.

PEKÁR Dezső: Báró Eötvös Loránd A torziós inga ötven éves jubileumára, Kis Akadémia, Budapest (1941)

PINTÉR Gábor Kisfalusi Gábor közreműködésével: Süss Nándor, a finommechanikai ipar magyarországi meghonosítója, Bivio (2018) 64-128. o.

PINTÉR Nándor: A Magyar Optikai Művek története 1876-1963, Magyar Történelmi Társulat - Üzemtör-téneti Füzetek, Budapest, 5. sz. (1972)

RADNAI Gyula: Hogyan választott Eötvös Loránd kutatási témát?, Természet Világa: Természettudomá-nyi Közlöny, 11. sz. (1999) 491-494. o.

REGŐCZI Emil: Százesztendős a Magyar Optikai Művek, Geodézia és Kartográfia, 29. évf. 1. sz. (1977) 2–8. o.

SÁRDY Andor: Geodéziai alapismeretek II. Tankönyvkiadó, Budapest, (1970) 30. o.

SEREG ISTVÁNNÉ POSCH Adrienne: Főhajtás Posch Gyula emléke előtt, In.: Fejezetek a Magyar Optikai Művek és utódai történetéből, 1876-2015, szerk.: NÁDUDVARI Zoltán, MOM Emlékalapítvány, Budapest, (2015) 68–71. o.

SÖRÖS Antal: A MOM Emlékalapítvány története, in: Süss Nándor Emlékkötet, szerk.: IMRE László, Ma-gyar Optikai Művek Emlékalapítvány, Budapest, (2018) 7–15. o.

STAIGER, Rudolf: Push the Button – or Does the ,,Art of Measurement'' Still Exist?, FIG Working Week, Surveyors’ Key Role in Accelerated Development (2009) 1–18. o.

STRASSER, G. J.: Heinrich Wild's Contribution to the development of Modern Survey Instruments, Survey Review, Vol. 18. (1966) 263–268. o.

SZÁNTÓ Tamás: A geodéziai műszereink sikerének titka, in: Fejezetek a Magyar Optikai Művek és utódai történetéből 1876–2015, szerk.: Nádudvari Zoltán, MOM Emlékalapítvány, Budapest (2015) 160–165. o.

SZÉKELY Domokos: 80 éve született Pusztai Ferenc Kossuth-díjas geodéziai műszertervező, Geodézia és Kartográfia, 55. évf. 12. sz. (2003) 34–35. o.

SZÉKELY Domokos: 25 éve hunyt el dr. Bors Károly Kossuth-díjas geodéziai műszertervező, Geodézia és Kartográfia, 53. évf. 3. sz. (2001) 42–43. o.

SZÉKELY Domokos: 70 éve alapították a Kossuth-díjat, Geodézia és Kartográfia, 70. évf. 6. sz. (2018) 28–29. o.

TÁRCZY-HORNOCH Antal, ALPÁR Gyula: A magyar geodéziai műszerfejlesztés és műszergyártás főbb eredményei, Geodézia és Kartográfia, 22. évf. 3. sz. (1970) 182–188. o.

VAJDA PÁL: A műszeripar és a finommechanika magyar úttörői, Technikatörténeti szemle, 1-2. sz. (1962) 97–148. o.

VINCZE, S.: About Geodetic Instruments Fitted with Glass Circles, Periodica Polytechnica Mechanical Engineering, 1. évf. 3. sz. (1957) 307–314. o.

WARD, A. H.: The changing face of survey instruments, Australian Surveyor, Vol. 22, Issue 2 (1968) 97–112. o.

WILD, Heinrich: Der neue Theodolit, Schweizerische Zeitschrift für Vermessungswesen und Kulturtechnik, 6. (1925) 97–107. o., 121–124. o.

WINKLER György (szerk.): A Magyar földmérők arcképcsarnoka II. szerk.: WINKLER György, RAUM Fri-gyes, Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat, Budapest, (1983) 84. o.

*** Magyar földmérők arcképcsarnoka a Geodézia és Kartográfiában ... akikre még személyesen is emlé-kezhetünk, Bors Károly (1906–1975), Geodézia és Kartográfia, 60. évf. 5-6. sz. (2008) 64. o.

*** Kitüntetések, Geodézia és Kartográfia, 10. évf. 2. sz. (1958) 157. o.

*** 80 éves a Magyar Optikai Művek: 1876–1956, Magyar Optikai Művek jubileumi ünnepségeit előkészí-tő bizottság, Budapest , 1956

*** Új doktorok és kandidátusok, Magyar Tudomány - A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője, LXVI. kötet. - Új folyam, IV. kötet 4. sz. (1959) 206. o.

*** 130. výročí založení podniku bratří Fřičů, Geodetický a kartografický obzor, 59/101, 10, (2013) 252. o.

*** MOM mérnöki szintezőműszer körrel MOM 35 U típus, Használati és szabályozási utasítás, MOM Bu-dapest, (é. n.)

*** Tájékoztató a Mérnöki Továbbképző Intézet 1951-52. évi tanfolyamairól, Könnyűipari Kiadó, Buda-pest, (1951) 39. o.

*** Tájékoztató a Mérnöki Továbbképző Intézet 1953-54. évi tanfolyamairól, Könnyűipari Kiadó, Buda-pest, (1953) 192. o.

*** Tájékoztató a Mérnöki Továbbképző Intézet 1954-55. évi tanfolyamairól, Könnyűipari Kiadó, Buda-pest, (1954) 8. o.

Published
2020-09-22
Section
Articles