Tudomány- és ipartörténeti folyóirat / Journal of History of Science and Industry.

A Historia Scientiarumban közlendő cikkek formai követelményei.